Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vårdnad, boende, umgänge

Ibland kan det vara svårt att komma överens om var ett barn ska bo, eller vem som ska bestämma över barnet. Då erbjuder vi frivilliga samarbetssamtal.

I Sverige måste ett barn som är under 18 år ha en eller två vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare till ett barn innebär att man ansvarar för att barnet får det som det behöver och har rätt till. Att som föräldrar ha gemensam vårdnad om ett barn innebär inte automatiskt att barnet behöver bo lika mycket hos båda föräldrarna, utan betyder att man tillsammans beslutar om sådant som gäller barnet.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt att komma överens om var ett barn ska bo, eller vem som ska bestämma över barnet. Finns det sådana svårigheter kan familjerätten erbjuda er som föräldrar frivilliga samarbetssamtal. Dessa samtal är kostnadsfria och dokumenteras inte. Vid dessa samarbetssamtal får ni vägledning i hur man kan tänka för att det ska bli så bra som möjligt för barnet, och det finns även möjlighet att upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Tingsrätten kan fatta beslut

Om det trots frivilliga samarbetssamtal finns svårigheter att komma överens kan man som förälder göra en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten måste då besluta i frågor som till exempel vem som ska vara barnets vårdnadshavare, var barnet ska bo och hur umgänge ska se ut.

Innan tingsrätten beslutar om vårdnadsfrågor kan de kräva att man fortsätter ännu en tid med samarbetssamtal hos familjerätten. Om svårigheterna består genomförs en vårdnad-, boende- och umgängesutredning av familjerätten. Utredningen skickas till tingsrätten som fattar beslut om vem som ska ha vårdnaden om barnet.

Barnets bästa i fokus

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad när det är till barnets bästa.

Om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge är du välkommen att kontakta familjerätten.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: