Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby
 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

SSPF, samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid

Finns det oro för en ungdom på glid? SSPF är en samverkansform i Torsby kommun som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 20 år.

Syftet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är att så tidigt som möjligt kunna hjälpa ungdomar till en fungerande skolgång och fritid och genom samverkan minimera och förebygga kriminalitet, drogbruk och annat riskbeteende.

Hur får man hjälp via SSPF?

Med SSPF vill vi förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Oro kring barn och unga kan lyftas från vårdnadshavare, skola, polis eller socialtjänst, som kontaktar någon av de myndigheter som ingår i denna samverkan för att det finns oro för barnet eller ungdomen. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre.

Det kan till exempel handla om att ungdomen ...

 • misstänks/har begått ett brott
 • har vänner som begår brott
 • har tagit alkohol eller droger
 • har vänner som använder alkohol eller droger
 • uppvisar aggressivt beteende
 • utsätter sig för risker eller rör sig i olämpliga miljöer
 • har hög frånvaro från skolan
 • saknar en positiv fritidsaktivitet.

Så fungerar samverkan

I de fall styrgruppen bedömer att SSPF är aktuellt för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver vårdnadshavare godkänna/samtycka till att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ungdomen.

Vårdnadshavare kontaktas och bjuds tillsammans med ungdom in till ett nätverksmöte. Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring ungdomen. Någon från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är oftast alltid med. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka.

Vi tar fram stöd

På nätverksmötet görs en gemensam åtgärdsplan med mål för ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp. Exempelvis kring:

 • stöd till förälder eller vårdnadshavare.
 • samarbete vid brott. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler, exempelvis genom ett förebyggande samtal, för att skapa en positiv utveckling.
 • hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Barnet eller ungdomen kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • hjälp att sluta med droger.

Vill du veta mer?

Du finner våra kontaktuppgifter högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Innehållsansvarig: Marianne Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: