Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • Verksamhetschef Hemtj
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På ett äldreboende har du en egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt. Äldreboende kallas även för "särskilt boende".

Våra äldreboenden

 • Dalbygården, Sysslebäck (har även demensenhet), områdeschef Hanna Pollari
  Ängen, demensavdelning tfn 076-133 04 93
  Gläntan tfn 076-133 04 96
  Hagen tfn 076-133 04 97
  Dungen tfn 076-133 04 99

 • Gömmanberg, Östmark, områdeschef Siv Eriksson
  Grinna tfn 0560-166 21
  Björkhem tfn 0560-166 20

 • Klarastrand, Stöllet (har även trygghetsboende), områdeschef Miriam Hedström
  Norrgården tfn 076-131 65 51, 070-208 87 10
  Mellangården tfn 076-201 74 92, 070-209 14 02

 • Linden, Torsby, områdeschef Petra Frykensjö
  Hea tfn 0560-270 40
  Myra tfn 0560-270 41
  Änga tfn 0560-270 42
  Åsen tfn 0560-270 43
  Backen tfn 0560-270 44
  Höjda tfn 0560-270 45

 • Lövenstrand, Torsby (har även demensenhet och korttidsenhet), områdeschef Pernilla Haglund
  Lellänga tfn 070-278 57 51 (korttidsenhet)
  Fridhem tfn 070-289 46 13
  Sörgården tfn 070-247 89 92
  Nyhem tfn 070-237 12 93 (demensenhet)

Att bo i äldreboende

I Torsby kommuns särskilda boenden (äldreboenden) har alla egen lägenhet med tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Lägenheten är ett rum som är utrustat med pentry och badrum med dusch och toalett. I anslutning till lägenheten finns matsal, vardagsrum för måltider, social samvaro, tv-tittande och andra aktiviteter. Det finns också gemensam uteplats eller balkong.

På vissa boende finns särskilda demensenheter (Dalbygården i Sysslebäck och Lövenstrand i Torsby) och några boenden kan erbjuda dubbletter för parboende. Korttidsvård erbjuds på Solliden.

Äldreboende är inte samma sak som trygghetsboende
Här kan du läsa mer om skillnaden mellan äldreboende och trygghetsboende.

Vad ingår i ditt boende?

 • Utifrån dina individuella behov får du stöd och hjälp med din personliga omsorg, städning och inköp.
 • Tvätt av kläder och sänglinne.
 • Säng och madrass, övriga möbler tar du med själv.
 • TV-licens.
 • Städning av din lägenhet en gång per månad.

Vad ingår inte i ditt boende?

 • Sängkläder (kudde, täcke, lakan), sängöverkast, handdukar, badlakan och hygienartiklar
 • Hemförsäkring och eventuellt telefonabonnemang tecknar du själv.
 • Fönstertvätt
 • Möbler, gardiner, gardinstänger (säng och madrass ingår i lägenhetshyran)
 • Tvättkorg

Alla kläder samt sängkläder, handdukar etc. ska vara märkta med hyresgästens namn. Textilier måste tåla att tvättas i maskin.

Individuell plan

För att kunna leva ett så gott liv som möjligt gör vi en individuell plan som utgår från den enskildes behov. Planen är en överenskommelse kring vilken vård och omsorg du behöver och den görs tillsammans med dig och din kontaktperson.

Aktiviteter

Ett varierat utbud av aktiviteter exempelvis sång och musik, bingo, promenader och gudstjänster finns.

Måltider

Äldreboendet serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål. Alla måltider serveras i matsalen eller om man vill inne i den egna lägenheten. Här kan du se matsedeln och läsa mer om maten på våra äldreboenden.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo på äldreboende består av olika delar:

 • Hyra för lägenheten: Hyran påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP). Ålderspensionärer ansöker genom Pensionsmyndigheten och övriga genom Försäkringskassan.
 • Avgift för omvårdnads- och serviceinsatser: Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Maxtaxan är 1 780 kr per månad.
 • Måltider: Du betalar 3 564 kr per månad för maten i äldreboendet. Du får då helpension som innefattar frukost, lunch, middag och mellanmål.

Du får själv också betala för din telefon, din hemförsäkring, läkarbesök, apoteksvaror, hår- och fotvård etc.

Avgifter i särskilt boende 2024

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 7 062 kr + merkostnad för mat 487 kr - div avdrag 925 kr)

6 624 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 467 krKost, månad

3 817 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 575 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Önskemål om boende

Du har möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Lägenheterna fördelas i första hand efter omvårdnadsbehov, men vi försöker ta hänsyn till ditt önskemål så långt det går.

Om det inte är möjligt att tillgodose ditt önskemål, kan du under tiden få plats på ett annat boende. När det sedan blir en plats ledig på ditt önskade boende betalar du för flyttkostnaden.

Ibland kan det finnas önskemål om att flytta till ett visst boende. Vid fördelning av lägenheterna försöker boendesamordnaren ta hänsyn till önskemål så långt det är möjligt. Lägenheterna fördelas dock i första hand utifrån omvårdnadsbehov och den som för dagen har det största behovet erbjuds lägenheten.

Så ansöker du

Här finner du information om hur du ansöker till ett äldreboende.

När du flyttar in

När ett erbjudande av lägenhet lämnas ska inflyttning som regel ske omgående. Tillsammans med områdeschefen på boendet planeras sedan inflyttningen. Ibland blir inte erbjudandet av boendet vad den sökande önskat eller tänkt sig. Då kan du begära att få stå på väntelista till önskat boende.

Personal på äldreboendet

Det finns vård- och omsorgspersonal tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar. Vid behov finns också sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut knuten till boendet. Demensteamet finns också för att handleda personal.

Alla som flyttar in till oss får en personlig kontaktperson. Kontaktpersonen är din närmaste hjälpare och ska ta vara på dina intressen inom ramen för sin yrkesroll.

Områdeschefen är ansvarig för verksamheten på äldreboendet.

Hälso- och sjukvård på äldreboendet

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. För de personer som bor på särskilda boenden har landstinget utsett en patientansvarig läkare PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet. Om du vill kan din handläggare hjälpa dig att överklaga. Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med.

Äldreboende jämfört med trygghetsboende

Äldreboende och trygghetsboende är inte samma slags boende. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan äldreboende och trygghetsboende.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: