Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vattenmätare, byte av

Enligt föreskrifter från Swedac om byte av vattenmätare ska en mätare bytas med vissa intervall. Bytet och kostnaden av själva vattenmätaren står kommunen för.

Byte av vattenmätare

Fastighetsägaren måste ha en vattenmätarkonsol vid sin vattenmätare. Om det inte finns kan kommunens personal inte byta vattenmätare.

Vattenmätare kan endast bytas om det kan ske på ett bra och säkert sätt för både kommunens personal och fastighetsägaren.

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare och säkrare för framtida byten.

Varför krävs konsol?

Torsby kommun ställer krav vid byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av tre delar:

 • avstängningsventiler före och efter mätaren
 • en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg
 • samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid mätarbyten.

Inför bytet

Inför byte av vattenmätare vill vi att du kontrollerar funktionen på avstängningsventilerna som sitter före och efter vattenmätaren så att de håller tätt.

Om ventilerna inte fungerar eller är märkta med LK580 eller LK581, ska du byta ut dem innan vi kommer för mätarbytet.

Ventiler som är bristfälliga kan medföra vattenskada.
Kontakta en rörmokare för att byta ut dem.

Tänk på att vattenmätaren ska vara lättåtkomlig.

Sönderfrusen vattenmätare

Om mätaren placeras så att den skadas t.ex. fryser sönder, debiteras fastighets­ägaren för en ny vattenmätare och arbetskostnad i samband med bytet.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: