Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vattenskyddsområden

Tillgången till vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser och en tillgång som vi är skyldiga att värna om för kommande generationer. Att långsiktigt skydda viktiga vattentillgångar är därmed av stor vikt.

Vatten och avlopp är kanske det mest självklara i våra hushåll. Vi är vana vid att det finns bra vatten i kranen när som helst under dygnet. För att det ska fungera måste vi skydda våra vattentäkter, det vill säga källan till dricks­vattnet. Därför inrättas vattenskyddsområden med regler om hur vattnet, som rinner ner i marken inom dessa områden, ska skyddas mot föro­reningar.

Upprätta vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde kan upprättas av en kommun eller länsstyrelse. I de flesta fall rör det täkter som används redan i dag. Men även områden som bedöms kunna bli viktiga i framtiden kan behöva skyddas.

Skyddsföreskrifter

Till ett vattenskyddsområde kopplas särskilda skyddsföreskrifter som fastställs av länsstyrelsen. Vattenskyddsföreskrifterna kan ses som ett komplement till vad som redan gäller för området enligt andra bestämmelser och ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås. Föreskrifterna reglerar åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av petroleumprodukter, kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Boende eller verksam inom vattenskyddsområde

Om du bor inom eller bedriver en verksamhet i ett skyddsområde är det av stor vikt att du känner till vilka restriktioner som finns. Det krävs många gånger tillstånd för att bedriva en verksamhet eller för att hantera vissa ämnen. Ta därför kontakt med kommunen eller Länsstyrelsen i god tid innan en verksamhet påbörjas eller en åtgärd vidtas. Grundvattnet kan påverkas av till exempel att du tvättar bilen, arbetar i trädgården och hur du värmer upp huset. 

Olycka eller akuta händelser

Vid olyckor eller andra mer akuta händelser inom ett vattenskyddsområde ska räddningstjänsten kontaktas genom att ringa 112.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: