Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eget dricksvatten

Det är ganska kostsamt att låta analysera sitt brunnsvatten. Ofta är det klokt att först se över sin brunn för att sedan ta ett vattenprov.

Hur påverkas hälsan?

Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet orsakade av mikrobiologiska föroreningar. Men kemiska ämnen i dricksvattnet kan också öka risken för cancer samt påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt.

Ordlista

pH

Är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Om pH-värdet är lägre än 7 brukar man säga att vattnet är surt. Det anses inte skadligt i sig att dricka ett surt vatten. Indirekt kan däremot ett surt vatten ge problem då det kan lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter. Har du ett pH värde lägre än 6,5 bör du därför undersöka ditt vatten närmare. Ett surt brunnsvatten kan bero på den allmänna försurningen av naturen i kombination med en kalkfattig berggrund som inte klarar att motverka sura partiklar som tränger ner i marken. I Torsby kan man räkna med att den grävda brunnen har ett surt vatten.

Koppar

Höga kopparhalter i vatten kan ge upphov till diarréer hos ditt barn. Därför är det viktigt att du som har barn eller ska ha barn, lämnar in vattenprov från din brunn. Koppar kan fällas ut från vattenledningar om du har ett surt vatten. Gröna beläggningar i tvättfat m.m. är ett tecken på att det finns koppar i vattnet. Detta betyder också att kopparledningar i varmvattenberedare m.m. risker att gå sönder.

Fluor

Fluor är ett grundämne som bl.a. finns naturligt i vatten. God munhygien tillsammans med fluor stärker tänderna. Fluor gör bäst nytta om man får en lagom stor dos redan som barn när tänderna bildas. Tänk dock på att en för hög fluorhalt kan ge tandemaljfläckar och lagras in i benvävnaden. Det är framförallt inte bra om små barn regelbundet dricker vatten som innehåller för höga fluorhalter.

Fluoranalys av brunnsvatten utförs av folktandvården. Provtagningsflaskor finns att hämta på barnavårdscentralen (BVC). Du kan vända dig till din tandläkare för mer utförliga råd beträffande fluorhalterna i just ditt vatten. Fluoranalys kan också göras i samband med en vattenanalys av ett laboratorium t.ex. SGS Analytics Sweden vid en vattenanalys.

Bakterier

Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor. Några exempel kan vara läckage från gödselstackar, avloppssystem, eller ytligt markvatten som tränger in i brunnen. Har du höga bakteriehalter i ditt brunnsvatten kan hela familjen drabbas av magproblem. Återigen är små barn mer känsliga och blir lättare sjuka. Höga bakteriehalter är mer vanligt i grävda brunnar än i djupborrade.

Läs mer om placering av brunn

Läs mer - Se över din brunn

Läs mer om vattenprovtagning

Du kan också läsa mer om dricksvatten från enskilda brunnar på Livsmedelsverkets webbplats

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: