Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor.

Förorening

Dagvattnet kan innehålla en mängd olika föroreningar som kommer från till exempel trafiken. Eftersom dagvattnet normalt inte renas är det viktigt att tänka på att inte släppa ut kemikalier till dagvattnet. Undvik därför att tvätta bilen på gatan utan tvätta den i en fordonstvätt som renar tvättvattnet.

Regnvatten

Regnvatten som är kopplat till spillvattennätet istället för till dagvatten­ledningen kan leda till tråkiga konsekvenser, både för miljön och för din fastighet.

Regnvatten i fel ledning kan leda till källaröversvämningar. Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att regnvattnet är rätt kopplat. Regnvattnet från stuprören ska rinna ut i dagvattenbrunnen och inte i den spillvatten­brunn som finns på gatan utanför fastigheten.

Bräddning

Det kan också uppstå så kallad bräddning, det vill säga ett utsläpp av orenat avloppsvatten som beror på att ledningsnätet är överbelastat och vatten­mängden är större än vad nätet klarar av.

Anslutning till avloppsnätet

Det förekommer att fastigheter har dagvattnet anslutet till avloppsnätet. Det orsakar dock stor belastning på avloppsreningsverken. Det är inte tillåtet att koppla på dagvatten till avloppsnätet där det går att ordna lokalt eller det finns ett separat dagvattennät.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: