Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sjökalkning

Varje år kalkas sjöar och vattendrag runtom i Sverige för att motverka effekterna av försurning. Torsby finns många försurade vatten vilket ger negativa effekter på växt- och djurliv. Därför kalkas våra sjöar och vattendrag varje år.

Under senare år har belastningen minskat något och naturen har visat tecken på återhämtning. Återhämtningen från försurningen går mycket långsamt och mycket tyder på att sjökalkningen därför måste fortsätta under överskådlig tid.

Värmlands kalkningsförbund

I Värmland är det Värmlands läns kalkningsförbund som förvaltar kalkningen.

Vid båtkalkning fylls båten med kalk vilket gör att det kan damma en del. Särskilt vid slutet av fyllning då kalkdamm kommer ut ur avluftningsröret. Den rök som uppstår kan lätt misstas för brandrök. Det är därför en god idé att hålla koll på den information som går ut från Kalkningsförbundet.

Du kan läsa mer om vilka tider kalkningen utförs i vår kommun och övriga Värmland hos Värmlands Kalkningsförbund.

Du kan också läsa på deras Facebooksida: www.facebook.com/kalkningsforbundet.se

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: