Torsby kommun
Torsby kommun

Bostadsnära skog

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen. Var du än rör dig i naturen gäller allemansrätten.

Tekniska avdelningen har ansvaret för att kommunens skog och bostadsnära skog sköts. Det praktiska arbetet utförs av gatu- och parkenheten tillsammans med kommunens skogsentreprenör, Skogssällskapet. Vi arbetar både med hela områden och fäller enstaka träd på olika platser.

Vill du få kontakt med kommunens kontaktperson på Skogssällskapet, klicka på ikonen "Kontakt" högre upp på denna sida.

Riskträd

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada. Kommunen tar ner träd på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom.

Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är också avgörande för om det är en risk, om trädet står nära en elledning, en fastighet, en trafikerad väg eller en gång- och cykelväg.

Trädfällning på kommunens mark

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunens mark.

Läs mer om vad som gäller vid trädfällning på kommunens mark.

Skog

Torsby kommun äger cirka 4500 hektar produktiv skogsmark varav cirka 320 hektar utgör naturreservat.

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen omfattar utöver planerad skogsdrift även naturvärdesområden, hänsynsområden på grund av tätortsnära skogar, rekreationshänsyn och hänsyn till värdefulla kulturmiljöer.

Planen uppfyller även de krav som FSC® (FSC-C017993 Skogssällskapets logolicensnummer) kan ställa på plandokumentet för eventuell certifiering. FSC = Forest Stewardship Council®.

Torsby kommun har med den nya planen avsikten att utöver planerad skogsdrift utföra en natur- och miljövänlig skogsskötsel.

Jakträtter

Jakträtter utarrenderas till enskilda personer. Läs mer om jakträtt och avgifter.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

  • Urban Hallström
  • arbetsledare
  • Tfn: 0560-162 13
  • Mobil: 070-689 56 81
  • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
  • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Skogssällskapet

Axel Jonsson
E-post: axel.jonsson@skogssallskapet.se
Tfn: 0560-121 32

Till toppen