Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Tomas Paulsson
  • Arbetsledare tekniska
  • Tfn: +4656016215
  • Mobil: +46706407615
  • E-post: tomas.paulsson@torsby.se
  • Besöksadress: Branäsvägen 36, Sysslebäck

Skogssällskapet

Axel Jonsson
E-post: axel.jonsson@skogssallskapet.se
Tfn: +4656012132

Jaktarrende

Långt ifrån alla jägare har egna jaktmarker som de är ägare till. Är du intresserad av jakt och inte har egen jaktmark som du kan jaga på så finns möjligheten att arrendera av kommunen.

Kommunens markinnehav ingår i 20 viltvårdsområden (tidigare kallade jaktvårdsområden). Det finns 46 jakträtter på kommunal mark. Det finns också cirka 15 jaktarrenden som omfattar del av en jakträtt.

Du kan se viltvårdsområdenas utsräckning på Länsstyrelsens webbkarta ViltGIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lediga jaktarrenden kommande år

Lediga jakträtter finns i Nyckelvattnets VVO, Elindebols VVO, Ljusnäs VVO och Bässeberg.

I Kojkland finns några för övrig jakt.

Vem kan arrendera?

Kommunens jakträtter utarrenderas till jägare, vilken saknar annan jakträtt, enligt följande prioritering:

  • Person permanent boende inom kommunen
  • Person som äger fritidshus i kommunen
  • Person boende i grannkommun
  • Övriga

Överblivna ha (hektar) kan upplåtas procentuellt till arealkrav.

Jaktarrendeavgifter 1 juli 2023 till 30 juni 2024

 

Pris/år

All jakt för person som fyllt 30 år

3 000 kr

All jakt för person under 30 år

1 250 kr

Älgjakt för person som fyllt 30 år

2 000 kr

Älgjakt för person under 30 år

750 kr

Övrig jakt för person som fyllt 30 år

1 875 kr

Övrig jakt för person under 30 år

625 kr

Lagstadgad moms ingår.

Avgiften för jaktarrende är beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, § 186.

Har du frågor?

Har du frågor om arrendekontrakt,  kontakta Axel Jonsson på Skogssällskapet.

Telefon: 0560-121 32  
E-post: axel.jonsson@skogssallskapet.se

Vid övriga frågor, kontakta Tomas Paulsson på Torsby kommun

Telefon: 0560-162 15
E-post: tomas.paulsson@torsby.se

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: