Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull naturmiljö och för att bevara hotade växt- och djurarter. De är även värdefulla för vår hälsa och inspirerar till upptäcktsfärd i intressant artrik natur nu och framåt.

Hur många naturreservat har vi?

Vi har nu skyddat fyra procent av geografiska kommunen för fortlevnad av en mångfald av arter i 82 naturreservat, till november 2022.

De hotade arterna är ofta knutna till slåttermarker och gammelskogar.

Här är alla naturreservat i Värmland

På länsstyrelsens webbplats finner du en sökbar lista över alla naturreservat i Värmland.

Miljömålen

Bildande av naturreservat bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål som levande skogar, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker samt rikt växt- och djurliv. Här kan du läsa om Sveriges miljömål.

Tänk på allemansrätten, var hänsynsfull och ta med skräpet hem.

Besök Havsvalladalen

Naturreservatet Havsvalladalen är ett spännande naturskogsområde på 1600 hektar som ligger nordöst om Höljes och bildades 2020. Genom denna blockrika terräng flyter vattendraget Havsvallan omgiven av lövskog och brandpräglad barrskog. Här lever en stor mångfald av arter, som kräver lång kontinuitet för sin överlevnad. En bitvis svårtillgänglig skogspärla som även kan upplevas från väg.

På gång: Uggenäs

Nytt förslag till naturreservat är Uggenäs nära Brattknölen.
Ett spännande naturskogsområde på 140 hektar som ligger nordöst om Nyskoga på vägen till Branäs och är under bildande år 2023.

Här finns många arter knutna till brandpräglad barrskog.

Kika gärna in på länsstyrelsens sida för att se när det kan bli beslutat och klart att besöka.

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen