Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefulla naturmiljöer och för att bevara hotade växt- och djurarter. De är även värdefulla för vår hälsa och inspirerar till upptäcktsfärd i intressant artrik natur nu och framåt.

Ormrot och Fältgentiana blommar vid Abborrtjärnsberg. Foto: Tina Näslund

Ormrot och Fältgentiana blommar vid Abborrtjärnsberg. Foto: Tina Näslund

Miljömålen

Bildande av naturreservat bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål som levande skogar, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker samt rikt växt- och djurliv. Här kan du läsa om Sveriges miljömål.

Tänk på allemansrätten, var hänsynsfull och ta med skräpet hem.

Naturreservat i Värmland

Hos Länsstyrelsen i Värmland finns en sökbar lista över alla naturreservat i Värmlands län. Du kan filtrera listan utifrån kommun och typ av miljö, men även utifrån tillgänglighet och tillgång på service och faciliteter. Klicka här för att komma till listan.

Information om reservat och vandringseder finns även via naturkartan.

Naturreservat i Torsby

Vi har nu skyddat cirka fyra procent av geografiska kommunen för fortlevnad av en mångfald av arter i 84 naturreservat.

De hotade arterna är ofta knutna till slåttermarker och gammelskogar.

På Visit värmlands sida finns information om samtliga naturreservat i Torsby kommun. Nedan har vi valt att beskriva några reservat som är nya och särskilt besöksvärda.

Havsvalladalen

Naturreservatet Havsvalladalen är ett spännande naturskogsområde på 1600 hektar som ligger nordöst om Höljes och bildades 2020. Genom denna blockrika terräng flyter vattendraget Havsvallan omgiven av lövskog och brandpräglad barrskog. Här lever en stor mångfald av arter, som kräver lång kontinuitet för sin överlevnad. En bitvis svårtillgänglig skogspärla som även kan upplevas från väg.

Uggenäs

2023 bildades ett nytt naturreservat, Uggenäs nära Brattknölen.
Ett spännande naturskogsområde på 140 hektar som ligger nordöst om Nyskoga på vägen till Branäs.

Här finns många arter knutna till brandpräglad barrskog.

Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: