Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fälla träd på kommunens mark

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunal mark. Vi värnar om träden och är restriktiva med att ta ner träd.

Tänk på att du inte får ta ved eller virke från fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd på kommunens mark. Du får t.ex. inte ta julgran på kommunens mark. Otillåten åverkan räknas som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas.

Ditt trädgårdsavfall

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag ska tas om hand inom din egen tomt, alternativt ska du frakta det till återviningscentral. Kompost och ris klassas som avfall, lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.

Kommunen är sparsam med att fälla friska träd

Kommunen fäller inte träd på sin mark på grund av att de skymmer sol och utsikt för närboende eller är i vägen för t.ex. parabolantenner. Att träd fäller löv och frö är heller inte en anledning för att ta ned dem.

Följande skäl tar kommunen generellt inte hänsyn till vid bedömning av önskemål om trädfällning:

 • Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller dylikt.
 • Enskilda träd som skymmer utsikt.
 • Att träd skymmer paraboler eller annan utrustning.
 • Att träd tappar löv, barr eller frön på tomt.
 • Att träd sprider pollen.

Följande kriterier tar kommunen hänsyn till vid bedömning av önskemål:

 • Träden/vegetationens betydelse för området som helhet.
 • Träden/vegetationens betydelse för trygghet.
 • Träden/vetetationens ekologiska värden.
 • Träden/vegetationens estetiska värden.
 • Träden/vegetationens kondition.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: