Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Om du behöver stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du behöver hjälp med ditt missbruk, eller om du känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kan du vända dig till öppenvården eller socialkontoret för att få råd och stöd.

Ett beroende kan handla om missbruk av läkemedel eller droger eller en överkonsumtion av exempelvis alkohol, mat, sex, spel som ger dig eller din omgivning negativa konsekvenser i vardagen.

Vissa av insatserna finns inom kommunens öppenvård, andra behövs det ett biståndsbeslut för att få.

Om det är akut

Vid akuta situationer når du polis eller ambulans via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Insatser inom öppenvården

När du vänder dig direkt till öppenvården kan du få stöd genom:

 • Enskilda samtal, ett till tre samtal.
 • Rådgivande samtal per telefon.
 • Anhörigstöd.
 • Anhöriggrupper.

Här finner du mer information om beroendemottagningen.

Självhjälpsgrupper

Det finns flera stödgrupper kring alkohol- och drogproblematik.

Insatser som kräver ett biståndsbeslut

Du kan vända dig till en missbrukshandläggare på socialkontoret och ansöka om insatser.

Insatserna kan bestå av

 • Öppenvårdsbehandling enskilt eller i grupp till exempel återfallsprevention, motivationsgrupp, haschavvänjningsprogram.
 • Boendestöd.
 • Extern behandling på behandlingshem eller i familjehem.

På socialkontoret utreder vår missbrukshandläggare och beslutar om vilken typ av insats som bäst tillgodoser dina behov. Det görs alltid en individuell bedömning av behovet och insatserna. Utredningen görs tillsammans med dig.

Så här ansöker du bistånd till missbruksinsatser.

Tvångsvård enligt lagen om vård av missbruk

När det är risk för ditt liv och hälsa eller din familjs eller annan och du inte bedöms klara av att komma ur ditt missbruk på egen hand eller via öppenvårdsinsatser eller biståndsbedömda insatser, kan det vara nödvändigt med tvångsvård, enligt lagen om vård av missbruk i vissa fal (förkortat LVM).

Här kan du läsa lagen om vård av missbruk.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: