Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anita Karlsson
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016165
 • Mobil: +46706916126
 • E-post: anita.karlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Eva-Lotta Nordahl
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016208
 • Mobil: +46725407321
 • E-post: eva-lotta.nordahl@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Marie Lindgren
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016126
 • Mobil: +46730516069
 • E-post: marie.lindgren@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt.

I Torsby kommun är hemtjänsten uppdelad i personlig omvårdnad och service.

Personlig omvårdnad kan till exempel vara att du får hjälp med att äta, dricka, klä dig, förflytta dig och sköta din personliga hygien.

Service kan vara hushållssysslor såsom städ, tvätt, renbäddning av säng, inköp och social samvaro.

Det är dina behov som avgör vilka insatser du kan få, och hur din hjälp utformas.

Vad kostar det?

Avgiften beror på vilka insatser du behöver och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet.

Här finner du information om avgiften för hemtjänst.

Så ansöker du

Rätten till hemtjänst styrs i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst.

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt. Blankett och E-tjänst finner du längst ner på denna sida. Telefonnummer finner du under "kontakt" ovan.

Huvudregeln är att den som behöver hjälp själv gör sin ansökan. När han/hon inte kan föra sin talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan var en god man, en förvaltare eller en annan person som har fått fullmakt att företräda den sökande.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till, eller varför du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis.

Beslutet kan överklagas

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Här kan du läsa om hur du överklagar.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: