Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Peter Bergström
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sota själv

Här finns information till dig som själv vill börja sota dina egna eldstäder och till dig som redan har dispens att göra det.

Du som fastighetsägare och som själv vill sota eller låta någon göra det måste ansöka om det hos räddningstjänsten. Ansökningsblanketten finner du längst ner på denna sida. För att få din ansökan beviljad måste du intyga att du har kunskap och utrustning som krävs för att kunna göra jobbet.

Krav och bestämmelser för att få sota själv

Främsta kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt korrekt sätt. För att kunna uppfylla detta krav krävs att den som ska sota har den kunskap och den utrustning som behövs för att utföra arbetet. Varje gång du sotar ska du skriva upp det i en sotningsjournal. En sådan finner du längst ner här på sidan.

Sotningsjournalen ska du visa för den tekniker från sotningsfirman som kommer och gör brand-skyddskontrollen. Detta för att han/hon ska se att du har sotat så ofta som du ska göra enligt det beslutet du fått från räddningstjänsten.

Brandskyddskontroller

Sotningsfirmans specialutbildade tekniker utför brandskyddskontroller på samma vis och efter de intervaller som är beslutade om både hos dej som sotar själv eller har anlitat någon att göra det hos dig som det görs hos dem som får sotat av sotningsfirmans sotare.

Så här ansöker du om egensotning

Du som fastighetsägare som själv vill sota eller låta någon annan göra det måste ansöka om dispens hos räddningstjänsten. Dispens innebär att du eller den du anlitar får en tidsbegränsad tillåtelse att själv sota dina eldstäder istället för att sotaren gör det.

Det finns två olika ansökningsblanketter. Den ena använder du om det är du själv som ska sota. Den andra använder du om du anlitat någon annan som ska sota dina eldstäder. Du finner bägge blanketterna  längst ner på sidan.

När din ansökan kommit in kontrolleras den att allt är i sin ordning. När detta gjorts du får du ett skriftligt beslut som ger dig tillåtelse att utföra egensotning i åtta år framåt. Året innan dispensen upphör får du en skriftlig påminnelse om att den snart upphör. Du kommer då att få möjlighet att söka ny dispens för ytterligare åtta år om du skulle önska.

Du behöver inte själv meddela sotningsfirman att du börjat sota själv, det gör räddningstjänsten.

Om du ändrat på något som påverkar hur ofta det måste sotas måste du anmäla detta till räddningstjänsten

Skulle förutsättningarna ändrats under gällande dispensperiod, t.ex. att du installerat jord- eller bergvärme, att du ändrat hur mycket du eldar i dina eldstäder eller något annat som påverkar hur ofta du behöver sota, måste du anmäla detta till räddningstjänsten. En ny dispens utfärdas då efter de nya förutsättningarna. Blankett för att anmäla ändringar finner du längst ner på sidan. 

Om du vill sluta att sota själv

Om du under dispensperioden inte vill eller kan fortsätta med egensotningen ska du anmäla detta till räddningstjänsten. Blanketten för detta finner du längst ner på sidan. Du behöver inte själv kontakta sotningsfirman och tala om att du slutat sota själv, det gör räddningstjänsten. När sotningsfirman fått information om att du slutat kommer deras sotare till dig och sotar när det är dags.

Innehållsansvarig: Peter Bergström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: