Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

SBA (systematiskt brandskyddsarbete) innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag.
Det är dessutom ett krav från lagstiftningen.

Goda råd om att förebygga brand i hemmet

De flesta bränder som inträffar i våra hem beror på slarv och
okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det
brinnande ljuset i vardagsrummet? Oförsiktigt lägger vi tändstickor och
tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen - plattan
på spisen glöms påslagen innan man rusar till jobbet.

Listan kan göras lång på tanklösa saker som vi gör och där följderna
lätt kan bli bränder. Var alltid förberedd på hur olika brandsituationer
hanteras.

Det är viktigt att se över familjens rutiner och vana att handskas
med eld eller föremål som kan orsaka brand. En kontrollerad fas av eld
övergår allt för lätt i en okontrollerad brand.

Utrymningsplan

Gör en utrymningsplan och låt barnen vara med i planeringen.
Om möjligt – se till att det finns minst två utrymningsvägar för alla i familjen. Se till att man kan ta sig ut om det börjar brinna. Sätt upp utrymningsplanen där alla ser den och bestäm en plats utanför där alla samlas vid utrymning.

Tips och råd för hemmet

Rädda, varna, larma, släck

Börjar det brinna hemma hos dig ska du alltid reagera snabbt och handla enligt följande:

 • RÄDDA
 • VARNA
 • LARMA
 • SLÄCK

När du ringer 112 är det viktigt att svara ordentligt på
SOS-operatörens frågor. Oftast är det så att medan en operatör frågar,
kan en annan påbörja utlarmningen av hjälpen.

Vad har hänt?
Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
Var behövs hjälpen?
Är någon människa skadad?

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: