Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fyrverkerier

Här får du information om vad det är för regler och bestämmelser om fyrverkerier.

Användning

Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas därför av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Du måste vara minst 18 år för att få hantera fyrverkerier. Trots detta är många av de 300 som varje år skadas av fyrverkerier under 18 år. (Källa: MSB)

Regler för fyrverkerier

Vilka regler som gäller för fyrverkerier kan du läsa om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När behövs tillstånd?

Det kan behövas tillstånd för att använda vanliga konsumentfyrverkerier, men det finns inget generellt krav på detta. I det här fallet är det ordningslagen som gäller. Tillstånd från polisen behövs om användningen av fyrverkerier innebär risk för att skada person eller egendom. Polisen tar då hänsyn till tidpunkt, plats och andra yttre omständigheter. För att få detta tillstånd behöver du också visa att du har tillräcklig kunskap för att använda produkterna på ett säkert sätt.

För att skjuta fyrverkerier vid nyår och andra allmänna högtider behöver du vanligen inte tillstånd, om det inte innebär någon särskild olägenhet eller risk. Däremot ska du ha tillstånd för större fyrverkerier i närheten av bebyggelse och där större folkmassor befinner sig.

Hantering (förvaring, försäljning)

För hantering av brandfarliga och explosiva varor i Torsby kommun, är det miljö- bygg och räddningsnämnden som är ansvarig både tillstånds- och tillsynsmyndighet. Nämnden har gett räddningstjänsten i uppdrag att handlägga tillståndsansökningar och utföra tillsyner. Det är brandinspektören eller räddningschefen som beviljar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Förvaring och mängd

Du behöver inte söka tillstånd för att få köpa och inneha vanliga konsumentfyrverkerier. Du får förvara upp till 5 kilo konsumentfyrverkerier utan tillstånd om det är för eget bruk. Hela denna mängd kan förvaras i din bostad men inte i ett rum med eldstad såsom öppen spis, kakelugn eller värmepanna.

Här är några bra tips för ett säkert fyrverkeri

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad.
  Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid
 • Var nykter! Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen
 • Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs
 • Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
  Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen istället
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador
 • Visa hänsyn! Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: