Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: +4656010835
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Peter Bergström
 • räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark, då råder alltså eldningsförbud. Du måste alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder eld. Skälet till eldningsförbud är att förhindra skogsbränder.

Ta reda på vad som gäller där du är

Du är själv ansvarig för att hålla koll på om det är eldningsförbud där du är. Brandrisken varierar över landet. Därför kan olika saker vara förbjudna i olika områden under samma period. Var därför alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är.

Brandrisk

Eldningsförbud

Länsstyrelsen eller kommunen beslutar när det är eldningsförbud och vilken tid och vilket område det gäller. I Värmland är det vanligast att det är länsstyrelsen som beslutar.

Var tar jag reda på om det är eldningsförbud?

Förbudet gäller skog och mark

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbud - varför, när och var?

På hemsidan dinsakerhet.se kan du få svar på frågor om eldningsförbud.

Eldningsförbud på engelska (Fire ban in English)

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand

Du kan få grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vissa undantag kan finnas

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Två slag av eldningsförbud

Det finns eldningsförbud i två nivåer; eldningsförbud och skärpt eldningsförbud

2018 var ett mycket torrt år

Då infördes till och med något som hette "Totalt eldningsförbud"

Totalt eldningsförbud

Vid totalt eldningsförbud utökas förbudet och utöver det normala förbudet gäller:

 • Det är totalförbjudet att göra upp eld i skog och mark – även på permanenta grillplatser.
 • Det är totalförbjudet att elda på din egen tomt. Som tomt räknas även gårdar vid hyreshus och bostadsrättshus.
 • Även friluftskök som gasolkök, triangiakök och stormkök har öppen låga och är därmed förbjudna att använda.

Tänk på detta när det är totalt eldningsförbud:

 • Ha alltid släckutrustning i närheten
 • Släng inte fimpar i naturen.
 • Det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.
 • Katalysatorn i din bil kan antända underlag, tänk efter om du parkerar på gräs eller annat underlag som kan fatta eld.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Här i länken kan du läsa mer om frågor och svar kring normalt eldningsförbud. (länk som kommer till detta nedan)

Vad gäller vid normalförbud?
Vad gäller vid totalförbud?

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?**

ja

nej

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**

ja

nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**

ja

nej

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?**

ja

nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?

ja

nej

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?

ja

nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?

ja

nej

Grillning/matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen?

nej

nej

Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?

ja

nej

Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta och liknande?

nej

nej

Grillning/matlagning på låga på fjället?

nej

nej

Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser?

nej

nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?

nej

nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?

ja

ja ***

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?

nej

nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?

nej

nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?

nej

nej

Använda elgrill?

ja

ja

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och
förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld
lätt kan spridas till skog.

*** Förutsätter fastighetsägarens tillstånd

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen