Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Östmarks skola
 • Telefon:
 • E-post: ostmarksskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 73. Östmarks skola
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Metbäcksvägen 3, Östmark

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Grundskolan Östmark

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Fritidshem: +46730572618
Kök: +46732745814

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Östmarks skolas fritidshem

Östmarks skolas fritidshem finner du på Östmarks skola som ligger i byn Östmark cirka två mil nordväst om Torsby tätort. Fritidshemmet har öppet både före och efter skoltid och erbjuder skolbarnomsorg för elever från förskoleklass till årskurs 5.

Adress och telefonnummer

Östmarks skolas fritidshem: 073-057 26 18

Övriga kontaktuppgifter och adress till Östmarks skola finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Öppettider

Fritidshemmet har öppet kl. 6.00-18.00 (18.30 vid behov) alla vardagar och lov.

Varje läsår har fritidshemmet stängt två dagar för planering och utvärdering. Dessa dagar meddelas i god tid.

Barn och personal

På fritidshemmet är det 44 barn inskrivna och här arbetar fyra personal. Ofta brukar även barnen delas in i grupper vid olika aktiviteter, detta för att kunna ålders- och individanpassa aktiviteterna mer.

Vad gör man på fritidshemmet?

Förutom omsorg av barn före och efter skoltid erbjuder vi ålders- och individanpassade aktiviteter både inomhus och utomhus. På fritidshemmet kan man spela spel, pyssla, rita, måla eller leka i gympasalen. Vi tillbringar också mycket tid utomhus på skolans skolgård, där kan man cykla, leka i sandlådan, hoppa med käpphästar, spela fotboll, klättra i klätterställningar och åka madrass på vintern.

En dag på fritidshemmet

 • 6.00 Fritidshemmet öppnar
 • Fri lek
 • 7.25 Frukost
 • 8.00 Skolan börjar
 • 13.00-14.30 Skolan slutar (tiden kan variera)
 • Samling
 • Fri lek inomhus
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.00 Uteaktiviteter eller fri lek utomhus
 • 16.00 Fri lek inomhus/skärmtid
 • 18.00 Fritidshemmet stänger (18.30 vid behov)

Lokaler och utemiljö

På Östmarks skola finns två lokaler avsedda för just fritidsverksamheten men fritidshemmet har även tillgång till skolans lokaler och skolans gympasal. Barnen har alltså gott om plats för lek och rörelse. På skolgården finns sandlåda, klätterställningar, bollplan och andra aktiverande lekredskap så som cyklar och käpphästar.

Fritidshemmets arbete

Fritidshemmet strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid som ska bidra till barnens lärande och utveckling. Aktiviteter och mycket av verksamheten är grundad och styrd utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidshemmets verksamhet och aktiviteter är styrda utifrån läroplanen och skolverkets allmänna råd. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans, på så vis utvecklar barnen olika förmågor. Därför har fritidshemmet en röd tråd med skolans arbete. Det vill säga att man arbetar med och lär sig om samma tema på fritidshemmet som i skolan.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föräldrakontakt

Kontakten med föräldrarna sker via telefon, sms och när du hämtar eller lämnar ditt barn. Östmarks skolas fritidshem använder sig av appen TYRA där du som förälder lägger in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Frånvaroanmälan vid sjukdom gör du också via Tyra. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

På skolans utvecklingssamtal diskuterar vi även hur ditt barn har det på fritidshemmet och ni har självklart möjligheten att kunna påverka fritidshemsverksamheten.

På fritidshemmet har vi även fritidshemsråd tillsammans med barnen, där får barnen vara med och bestämma om fritidshemmet, aktiviteter och sysselsättningar.

Maten på fritidshemmet

Innan skolan börjar äter barnen frukost kl. 7.30. Frukosten kan bestå av smörgås med pålägg, grönsaker, gröt, fil och mjölk.

Efter att skolan slutat serveras mellanmålet kl.14.30, det kan vara smörgås med pålägg, mannagrynspudding, korv med bröd, potatisbullar eller pannkaka.

Har ditt barn några allergier eller behöver specialkost, meddelar du det till skolsköterskan som sedan informerar skolköket och fritidshemspersonalen.

Att tänka på när du lämnar och hämtar

När du hämtar ditt barn är det viktigt att du meddelar eller pratar med oss personal för att vi ska ha koll på närvaron.

Tänk på att det är endast föräldrar eller anhöriga som kan hämta barnet på fritidshemmet. Är det någon annan som kommer att hämta barnet så är det viktigt att du meddelar det innan.

Vad ska barnet ha med sig till fritidshemmet?

Eftersom vi har uteaktiviteter eller utelek varje dag är det viktigt att ditt barn har med sig kläder anpassade efter olika väder. Ombyteskläder kan också vara bra att ha på fritidshemmet.

Tänk på att skriva namn på ditt barns saker och kläder för att personalen lättare kan se till att sakerna hamnar på rätt plats.

Lämna ditt telefonnummer till fritidshemmet

Det är viktigt att fritidshemmet har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om till exempel något blivit ändrat eller om ditt barn blivit sjukt under dagen.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn inte ska komma till fritidshemmet. Till exempel om barnet blivit sjuk, om ni är lediga eller om tiderna behöver ändras.

Östmarks skolas fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. På appen lägger du även in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Högre upp på denna sida kan du också hitta kontaktuppgifter till fritidshemmet.

Vid sjukdom

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på skolan och fritidshemmet eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaka till skolan och fritidshemmet.

Inskolning

För att ditt barn ska känna trivsel och trygghet på fritidshemmet får ni möjlighet att besöka fritidshemmet innan ditt barn ska börja hos oss. Då får ni bekanta er med personalen, lokalerna, fritidshemmets rutiner och de andra barnen.

Fritidshemmet har även ett samarbete med förskolan vilket gör att barn som har gått på förskolan får en naturlig övergång mellan förskola och fritidshem.

Lovfritidshem

Om ni bara är i behov av fritidshemomsorg under skolans lov finns det möjlighet att ansöka om lovfritidshem. Det kostar 50 kr/dag och barn, ansökan görs på blankett för lovfritidshem.

Avgifter och regler för fritidshemmet

Fritidshemomsorg är till för barn från sex år till vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och vars föräldrar arbetar eller studerar. Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Den avgiften är baserad på antalet barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Här kan du läsa mer om avgifter och regler för fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och regler.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.Klagomål på fritidshemmet

Om du vill klaga på något 

Innehållsansvarig: Kersti Lundqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: