Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016305
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Anders Larsson
 • rektor
 • Tfn: +4656016303
 • Mobil: +46706968726
 • E-post: anders.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Irene Bernhardsson
 • skolassistent
 • Tfn: +4656016305
 • Mobil: +46703014734
 • E-post: irene.bernhardsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Marcus Lech
 • gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Ros-Marie Johnsdotter
 • rektor
 • Tfn: +4656016304
 • Mobil: +46702139645
 • E-post: ros-marie.johnsdotter@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby

Gymnasieskolan

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Gymnasium

Kommunen erbjuder alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Det är en avgiftsfri och frivillig skolform. Du kan söka till gymnasiet om du är 19 år eller yngre. I gymnasieskolan får eleverna en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Den svenska gymnasieskolan har 18 nationella program, varav 12 är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande.

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte är behöriga att söka till de nationella programmen. De fem programmen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Gymnasieskolan i Torsby kommun heter Stjerneskolan

Stjerneskolan är gymnasiet som finns i Torsby kommun.

Gymnasieportalen Dexter

Gymnasieportalen Dexter är en digital mötesplats och en informationskanal mellan hem och gymnasieskola i Torsby kommun. Bland funktionerna i portalen finns till exempel närvaro/frånvaro, talsvar, schema, klasslistor/grupplistor och studieplaner.

Vårdnadshavare kan anmäla sjukfrånvaro på två sätt, nämligen genom att ringa talsvar 0560-163 15 alternativt lägga in frånvaron på Dexter. När vårdnadshavarna registrerat sitt mobilnummer och/eller e-post skickar systemet automatiskt ett sms alternativt e-post till
vårdnadshavarna när frånvaro (anmäld eller ogiltig) registreras.

Skolstarten och corona

Sommarlovet är över och barn och elever kommer att samlas igen efter en sommar med semester och resor. I samband med att höstterminen startar i augusti 2020 återgår även gymnasieeleverna till vanlig verksamhet. För att minska risken för smittspridning i samband med skolstart har kommunen genomfört ett antal åtgärder som är i linje med de åtgärder Folkhälsmyndigheten föreslagit.

Föräldrar till barn och ungdomar i grundskolan får hem information om skolstarten. Eleverna på Stjerneskolan har fått motsvarande information via Teams.

Varje verksamhet kommer också sedan att ge fortsatt mer information till elever och föräldrar.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen