Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: +4656016292
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lov och ledigheter

Läsårstiderna för Torsby kommuns skolor gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och kulturskolan. Här hittar du alla skollov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Här ser du också skolstart och skolavslutning.

För eleverna

Läsåret 2021/2022

Lov/termin

Datum

Höstterminen

Måndag 2021-08-16 – onsdag 2021-12-22, grundskolorna


Måndag 2021-08-16 – tisdag 2021-12-21, Stjerneskolan

Höstlov

Måndag 2021-11-01 – fredag 2021-11-05

Lovdag

Måndag 2021-12-06Vårterminen

Onsdag 2022-01-12 – torsdag 2022-06-09, grundskolorna


Onsdag 2022-01-12 – fredag 2022-06-10, Stjerneskolan

Sportlov

Måndag 2022-02-28 – fredag 2022-03-04 v. 9

Påsklov

Tisdag 2022-04-19- fredag 2022-04-22 v. 16

Lovdag

Torsdag 2022-04-14

Lovdag

Fredag 2022-05-27

Lovdag

Måndag 2022-05-30


Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan ser du längst ner på sidan.

Anmäl ledighet och frånvaro.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor före önskad ledighet.

Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. På grund av detta är skolorna extra restriktiva med ledighet vid nationella prov och rektor beviljar ledighet endast för mycket speciella orsaker.  Aktuella datum hittar du via denna länk till Skolverkets hemsida med provdatum.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

För lärarna läsåret 2021/2022

Verksamhetsåret

2021-08-09 – 2022-08-08

Arbetsperioden höstterminen

Måndag 2021-08-09 -2021-12-22

Arbetsperioden vårterminen

Måndag 2022-01-10 – torsdag 2022-06-16

Ferieperioden

2022-06-17-2022-08-08

Kompetensutvecklingsdagar

Måndag 2021-08-09 – fredag 2021-08-13 (5 dagar)


Måndag 2021-11-01 (1 dag)


Måndag 2021-12-06 (1 dag)


Onsdag 2021-12-22 (1 dag Gymnasiet)


Måndag 2022-01-10 – tisdag 2022-01-11 (2 dagar)


Torsdag 2022-04-14 (1 dag)


Måndag 2022-05-30 (1 dag)


Fredag 2022-06-10 (1 dag Grundskola)


Måndag 2022-06-13 – torsdag 2022-06-16 (4 dagar)

Lovdagar

Tisdag 2021-11-02 – fredag 2021-11-05


Måndag 2022-02-28 – fredag 2022-03-04 v. 9 Sportlov 


Tisdag 2022-04-19- fredag 2022-04-22 v. 16 Påsklov 


Fredag 2022-05-27

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen