Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lov och ledigheter

Läsårstiderna för Torsby kommuns skolor gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, anpassade skolan och kulturskolan. Här hittar du alla skollov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Här ser du också skolstart och skolavslutning.

För eleverna

Läsåret 2023/2024

Lov/termin

Datum

Höstterminen

Onsdag 2023-08-16 – fredag 2023-12-22 (86 dagar) Grundskolan


Onsdag 2023-08-16 – fredag 2023-12-22 (86 dagar) GymnasietLovdag

Fredag 2023-09-22

Höstlov

v. 44 Höstlov måndag 2023-10-30 – fredag 2023-11-03

Lovdag

För gymnasiet - Fredag 2023-12-01

Lovdag

För grundskolan - Måndag 2023-12-04Vårterminen

Onsdag 2024-01-10 – fredag 2024-06-07 (92 dagar) Grundskolan


Onsdag 2024-01-10 – fredag 2024-06-07 (92 dagar) GymnasietSportlov

v. 9 Sportlov måndag 2024-02-26 – fredag 2024-03-01

Påsklov

v. 14 Påsklov tisdag 2024-04-02- fredag 2024-04-05

Lovdag

Fredag 2024-05-10

Lovdag

Fredag 2024-05-24Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan ser du längst ner på sidan.

Anmäl ledighet och frånvaro.

Ledighet för elev i grundskola och anpassad skola

Skolpliktig elev i grundskola/anpassad grundskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter.

Elevers ledighet från skolan regleras i skollagen (7 kap. 18 §). För enskilda angelägenheter kan ledighet beviljas efter en helhetsbedömning av elevens studiesituation. Mentor beviljar sex dagar läsår, ledighet utöver dessa dagar beviljas av rektor.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor före önskad ledighet.

Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. På grund av detta är skolorna extra restriktiva med ledighet vid nationella prov och rektor beviljar ledighet endast för mycket speciella orsaker.  Aktuella datum hittar du via denna länk till Skolverkets hemsida med provdatum.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Kortare ledigheter, max sex dagar per läsår, kan mentor bevilja. Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

För lärarna
Läsåret 2023/2024

Verksamhetsåret

2023-08-09 – 2024-08-08

Arbetsperioden höstterminen

Onsdag 2023-08-09 – fredag 2023-12-22 (93 dagar)

Arbetsperioden vårterminen

Måndag 2024-01-08 – tisdag 2024-06-17 (101 dagar)Ferieperioden

2024-06-18 – 2024-08-08 (52 dagar)Kompetensutvecklingsdagar

Onsdag 2023-08-09 – tisdag 2023-08-15 (5 dagar)


Fredag 2023-09-22 (1 dag)


För gymnasiet - Fredag 2023-12-01 (1 dag)


För grundskolan - Måndag 2023-12-04 (1 dag)


Måndag 2024-01-08 – tisdag 2024-01-09 (2 dagar)


Fredag 2024-05-24 (1 dag)


Måndag 2024-06-10 – måndag 2024-06-17 (6 dagar)Lovdagar

v. 44 Höstlov måndag 2023-10-30 – fredag 2023-11-03


v. 9 Sportlov måndag 2024-02-26 – fredag 2024-03-01


v. 14 Påsklov tisdag 2024-04-02 – fredag 2024-04-05


Fredag 2024-05-10

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen