Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lov och ledigheter

Läsårstiderna för Torsby kommuns skolor gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och kulturskolan. Här hittar du alla skollov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Här ser du också skolstart och skolavslutning.

För eleverna


Läsåret 2022/2023

Lov/termin

Datum

Höstterminen

Tisdag 2022-08-16 – torsdag 2022-12-22, grundskolorna


Tisdag 2022-08-16 – onsdag 2022-12-21, Stjerneskolan

Höstlov

Vecka 44 måndag 2022-10-31 – fredag 2022-11-04

Lovdag

Måndag 2022-12-05Vårterminen

Onsdag 2023-01-11 – torsdag 2023-06-08, grundskolorna


Onsdag 2023-01-11 – fredag 2023-06-09, Stjerneskolan (sista skoldag 9 juni 2023).

Sportlov

Vecka 9 måndag 2023-02-27 – fredag 2023-03-03

Påsklov

Vecka 15 tisdag 2023-04-11- fredag 2023-04-14

Lovdag

Fredag 2023-05-19

Lovdag

Måndag 2023-06-05Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan ser du längst ner på sidan.

Anmäl ledighet och frånvaro.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter.

Elevers ledighet från skolan regleras i skollagen (7 kap. 18 §). För enskilda angelägenheter kan ledighet beviljas efter en helhetsbedömning av elevens studiesituation. Mentor beviljar sex dagar läsår, ledighet utöver dessa dagar beviljas av rektor.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor före önskad ledighet.

Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. På grund av detta är skolorna extra restriktiva med ledighet vid nationella prov och rektor beviljar ledighet endast för mycket speciella orsaker.  Aktuella datum hittar du via denna länk till Skolverkets hemsida med provdatum.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Kortare ledigheter, max sex dagar per läsår, kan mentor bevilja. Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

För lärarna läsåret 2022/2023

Verksamhetsåret

2022-08-09-2023-08-08

Arbetsperioden höstterminen

Tisdag 2022-08-09 -2022-12-22 (96 dagar)

Arbetsperioden vårterminen

Måndag 2023-01-09– torsdag 2023-06-15 (98 dagar)

Ferieperioden

2023-06-16-2023-08-08 (54 dagar)

Kompetensutvecklingsdagar

Tisdag 2022-08-09 – måndag 2022-08-15 (5 dagar)


Måndag 2022-10-31 - onsdag 2022-11-02 (3 dag)


Måndag 2022-12-05 (1 dag)


Torsdag 2022-12-22 (1 dag Gymnasiet)


Måndag 2023-01-09 – tisdag 2023-01-10 (2 dagar)


Fredag 2023-06-09 (1 dag Grundskola)


Måndag 2023-06-12 – torsdag 2023-06-15 (4 dagar)

Lovdagar

Torsdag 2022-11-03 – fredag 2022-11-04


Vecka 9 sportlov måndag 2023-02-27 – fredag 2023-03-03


Vecka 15 påsklov tisdag 2023-04-11- fredag 2023-04-14


Fredag 2023-05-19


Måndag 2023-06-05

För eleverna läsåret 2023/2024

Läsåret 2023/2024

Lov/termin

Datum

Höstterminen

Onsdag 2023-08-16 – fredag 2023-12-22 (86 dagar) Grundskolan


Onsdag 2023-08-16 – fredag 2023-12-22 (86 dagar) GymnasietLov

Fredag 2023-09-22

Höstlov

v. 44 Höstlov måndag 2023-10-30 – fredag 2023-11-03

Lov

Måndag 2023-12-04Vårteminen

Onsdag 2024-01-10 – fredag 2024-06-07 (92 dagar) Grundskolan


Onsdag 2024-01-10 – fredag 2024-06-07 (92 dagar) GymnasietLov

v. 9 Sportlov måndag 2024-02-26 – fredag 2024-03-01


v. 14 Påsklov tisdag 2024-04-02- fredag 2024-04-05


Fredag 2024-05-10


Fredag 2024-05-24

För lärarna läsåret 2023/2024

Läsåret 2023/2024

Verksamhetsåret

Verksamhetsåret: 2023-08-09 – 2024-08-08

Arbetsperioden höstterminen:

Onsdag 2023-08-09 – fredag 2023-12-22 (93 dagar)

Arbetsperioden vårterminen:

Måndag 2024-01-08 – tisdag 2024-06-17 (101 dagar)

Ferieperioden:

2024-06-18 – 2024-08-08 (52 dagar)

Kompetensutvecklingsdagar

Onsdag 2023-08-09 – tisdag 2023-08-15 (5 dagar)


Fredag 2023-09-22 (1 dag)


Måndag 2023-12-04 (1 dag)


Måndag 2024-01-08 – tisdag 2024-01-09 (2 dagar)


Fredag 2024-05-24 (1 dag)


Måndag 2024-06-10 – måndag 2024-06-17 (6 dagar)

Lovdagar för personal

v. 44 Höstlov måndag 2023-10-30 – fredag 2023-11-03


v. 9 Sportlov måndag 2024-02-26 – fredag 2024-03-01


v. 14 Påsklov tisdag 2024-04-02 – fredag 2024-04-05


Fredag 2024-05-10

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen