Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kansliet för förskoleverksamhet
 • Telefon: +4656016161
 • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

 • Lena Kjellberg
 • administrativ assistent
 • Tfn: +4656016161
 • Mobil: +46766432666
 • E-post: lena.kjellberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby
 • Wanja Persson
 • administrativ assistent
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: wanja.persson@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansök eller säg upp plats på förskola i barnomsorgen

Här finner du information om hur du ansöker om förskoleplats och hur du säger upp din plats i förskolan. Du finner också blanketter som du använder för detta.

Så här gör du när du söker plats

Föräldrar och barn som är folkbokförda eller på väg att flytta till kommunen har rätt att ansöka om plats för sitt barn i förskola eller fritidshem inom kommunen.

Skriv ut och fyll i blanketten ”Anmälan till förskola, familjedaghem och fritidshem”. Blanketten finner du längst ner på denna sida. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du ringa till vårt kansli så skickar vi en blankett hem till dig. Adressen dit du skickar dit du skickar din ansökan finner du på blanketten. När blanketten kommit in till oss blir du placerad i kö och du får en bekräftelse med posten.

Ansök (om möjligt) fyra månader innan önskat startdatum. Eftersom du kan få max fyra månaders kötid tillgodoräknad behöver du inte ansöka mer än fyra månader i förväg. I ansökan anger du bland annat önskat startdatum, önskad förskola/fritidshem, antal timmar per vecka och eventuella särskilda behov.

Plats inom fyra månader

Vårt mål är att erbjuda en plats från det datum du önskar. Om det är kö blir barnen placerade i turordning efter när anmälan kom in, dock tillgodoräknas max fyra månader. Du kommer att bli erbjuden en plats inom garantitiden på fyra månader men det är inte säkert att det blir på den förskola du önskat.

Svara på placeringserbjudandet

När det finns en plats för ditt barn får du ett placeringserbjudande med posten. Inom 7-14 dagar måste du lämna besked om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej eller inte svarar på erbjudandet går platsen till ett annat barn och du tas ur kön. Om du tackat nej till en plats gäller inte 4-månadersgarantin. Du har möjlighet att flytta fram inskolningsdatumet utan att du förlorar din plats i kön.

Val av förskola

I ansökan kan du önska flera förskolor och prioritera dem utifrån var du helst vill ha plats. Vi försöker så långt det går att ta hänsyn till dina önskemål men om det är ont om plats hos en viss förskola ges förtur till

 1. Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling (enligt Skollagen).
 2. Barn i allmän förskola.
 3. Barn som är familjehemsplacerat.
 4. Barn som har syskon på aktuell förskola.

Ansökan om överflyttning

Om du fått en placering på en förskola eller fritidshem som inte var ditt första val har du möjlighet att ansöka om överflyttning, blankett finner du längst ner på sidan.

Bosatt i annan kommun

För dig som är bosatt i en annan kommun finns en särskild blankett för anmälan till barnomsorg. Blanketten finner du längst ner på sidan.

Plats i allmän förskola (3-5-åringar)

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds barnet en plats i allmän förskola. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet som kommunens förskolor erbjuder. Blankett om anmälan till allmän förskola.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår. Oftast erbjuder förskolan 15 timmar under tre dagar per vecka mellan kl. 9.00- 14.00, men schematiderna kan variera mellan förskolor och undantag kan göras i samråd med personalen/förskolechef.

Om ditt barn bara har 15 timmar/vecka betalar du ingen avgift från och med skolans start i augusti till och med skolans slut i juni. Om du överskrider timmarna tas barnomsorgstaxa ut för hela månaden enligt maxtaxa. Under lovdagar såsom höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov är barnet ledigt från förskolan.

Här kan du läsa mer om läsårstiderna.

Barnet får ingen skolskjuts utan föräldrarna får hämta och lämna vid förskolan.

Om ditt barn redan har en förskoleplats och behöver mer tid än 15 timmar innebär allmän förskola att du kommer att få en lägre avgift från och med skolans start i augusti till och med skolans slut i juni. Under lovdagar betalar du avgift för vanlig förskoleverksamhet.

Så här gör du när du säger upp din plats

När du inte längre är i behov av en plats, ska du anmäla detta skriftligt till kansliet senast två månader innan barnet slutar, blankett finns att skriva ut. Uppsägningstiden räknar vi från den dag då uppsägningen skriftligt kommer in till kansliet. Avgiften betalar du under hela uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Innehållsansvarig: Catarina Björklund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen