Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Oleby skola
 • Telefon: +4656016195
 • E-post: olebyskola@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 70. Oleby skola
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Babordsvägen 22 Oleby

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby
 • Meta Keck Carle
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702198302
 • E-post: meta.keck-carle@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Grundskolan Oleby

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Fritidshem: +46701903521
Kök: +46702379678

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Oleby skolas fritidshem

Oleby skolas fritidshem ligger i byn Oleby som ligger cirka 4 km öster om Torsby tätort. Fritidshemmet har öppet både före och efter skoltid och erbjuder skolbarnomsorg för elever från förskoleklass till årskurs 3.

Oleby skolas fritidshem

Välkommen till Oleby skolas fritidshem

Adress och telefonnummer

Oleby skolas fritidshem: 070-190 35 21

Övriga kontaktuppgifter och adress till Oleby skola finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Öppettider

Fritidshemmet har öppet kl. 6.00-18.30 alla vardagar och lov.

Fritidshemmet har stängt två dagar per läsår för planering och utvärdering. Dessa dagar meddelas i god tid.

Barn och personal

På Oleby skolas fritidshem är cirka 60 barn inskrivna och här arbetar sex personal.

Vad gör man på fritidshemmet?

Förutom omsorg av barn före och efter skoltid erbjuder vi ålders- och individanpassade aktiviteter både inomhus och utomhus. I anslutning till fritidshemmet finns skolans gympasal där barnen har stora möjligheter för lek och rörelse. Även på skolgården finns stora ytor för aktiviteter, man kan cykla, gunga, leka i klätterställningar eller åka pulka på vintern. Varje månad finns ett pyssel som är anpassat efter årstider eller högtider. Vi erbjuder också lugnare aktiviteter som ofta har ett utbildande syfte, men man kan också spela spel, göra olika byggen eller rita och måla.

Vi på Oleby skolas fritidshem anser att leken är viktigt, därför arbetar skolan med trivselledare. Det är elever och personal som har gått en utbildning och leder olika typer av lekar med stöd från personalen. Detta är ett sätt att skapa gemenskap, inkludera alla och uppmuntra till rörelse.

En dag på fritidshemmet

 • 6.00 Fritidshemmet öppnar
 • Fri lek
 • 7.00 Lek i gympasalen
 • 7.30 Frukost
 • 8.10 Skolan börjar
 • 13.15-14.50 Skolan slutar (tiden kan variera)
 • Närvarokontroll utomhus
 • Aktiviteter eller fri lek inomhus
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.30 Uteaktiviteter eller fri lek utomhus
 • 17.00 Sammanslagning med förskolan
 • 18.30 Fritidshemmet stänger

Lokaler och utemiljö

Fritidshemmet håller till i en separat byggnad som ligger bredvid skolan. I anslutning till fritidshemmets lokaler finns gympasalen där barnen kan leka. På fritidshemmet finns gott om plats för olika sysselsättningar, vi har bland annat ett tv-rum, pysselrum och kuddrum. För barn som vill ha lite lugn och ro eller vill vara i fred finns ett mindre rum dit man kan ta med sig något att leka eller bygga med.

På skolans stora skolgård tillbringar barnen mycket tid, där genomförs olika aktiviteter men det finns också gungor, klätterställningar, sandlåda, bollplan och ruschkana.

Fritidshemmets arbete

Fritidshemmet strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid som ska bidra till barnens lärande och utveckling. Aktiviteter och mycket av verksamheten är grundad och styrd utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidshemmets verksamhet och aktiviteter är styrda utifrån läroplanen och skolverkets allmänna råd. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans, på så vis utvecklar barnen olika förmågor. Därför har fritidshemmet en röd tråd med skolans arbete. Det vill säga att man arbetar med och lär sig om samma tema på fritidshemmet som i skolan.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föräldrakontakt

Vi på Oleby skolas fritidshem strävar efter att ha en god och öppen kontakt med föräldrar och anhöriga. Kommunikation sker via sms, telefon eller när du lämnar och hämtar ditt barn.

Oleby skolas fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder lägger in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Frånvaroanmälan vid sjukdom gör du också via Tyra. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Vid skolans utvecklingssamtal diskuterar ni även hur ditt barn har det på fritidshemmet. Då har du även möjlighet att påverka verksamheten och att samtala kring utvecklandet av barnets förmågor på fritidshemmet. Vid behov eller speciella funderingar har även fritidshemspersonalen möjlighet att delta vid utvecklingssamtalet om du så önskar.

Maten på fritidshemmet

Innan skolan börjar äter barnen frukost kl. 7.30. Frukosten serveras i skolans matsal och brukar bestå av smörgås, gröt, ägg, fil med mera.

Mellanmålet serveras kl.14.30 i skolans matsal. Det kan vara smörgås med pålägg, frukt och mjölk. På fredagar eller andra speciella tillfällen kan något extra serveras.

Har ditt barn några allergier eller behöver specialkost, meddelar du det till skolsköterskan som sedan informerar skolköket och fritidshemspersonalen.

Att tänka på när du lämnar och hämtar

När du hämtar ditt barn är det viktigt att du meddelar eller pratar med oss personal för att vi ska ha koll på närvaron.

Tänk på att det är endast föräldrar eller anhöriga som kan hämta barnet på fritidshemmet. Är det någon annan som kommer att hämta barnet så är det viktigt att du meddelar det innan.

Vad ska barnet ha med sig till fritidshemmet?

Eftersom vi har uteaktiviteter eller utelek varje dag är det viktigt att ditt barn har med sig kläder anpassade efter olika väder. Ombyteskläder kan också vara bra att ha på fritidshemmet.

Tänk på att skriva namn på ditt barns saker och kläder för att personalen lättare kan se till att sakerna hamnar på rätt plats.

Lämna ditt telefonnummer till fritidshemmet

Det är viktigt att fritidshemmet har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om till exempel något blivit ändrat eller om ditt barn blivit sjukt under dagen.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn inte ska komma till fritidshemmet. Till exempel om barnet blivit sjuk, om ni är lediga eller om tiderna behöver ändras.

Oleby skolas fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. På appen lägger du även in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Högre upp på denna sida kan du också hitta kontaktuppgifter till fritidshemmet.

Vid sjukdom

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på skolan och fritidshemmet eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaka till skolan och fritidshemmet.

Inskolning

Vi på fritidshemmet har ett nära samarbete men förskolan och har viss verksamhet tillsammans. Det gör att barnen får en naturlig och trivsam övergång mellan förskola och fritidshem. Skulle det finnas ett behov av inskolning erbjuder vi självklart det, då får ni möjlighet att bekanta er med lokaler, personal och de andra barnen.

Lovfritidshem

Om ni bara är i behov av fritidshemomsorg under skolans lov finns det möjlighet att ansöka om lovfritidshem. Det kostar 50 kr/dag och barn, ansökan görs på blankett för lovfritidshem.

Avgifter och regler för fritidshemmet

Fritidshemomsorg är till för barn från sex år till vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och vars föräldrar arbetar eller studerar. Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Den avgiften är baserad på antalet barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Här kan du läsa mer om avgifter och regler för fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och regler.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Klagomål på fritidshemmet

Om du vill klaga på något 

Innehållsansvarig: Kersti Lundqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: