Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Frykenskolan
 • Telefon:
 • E-post: frykenskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 62. Frykenskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Person

 • Agneta Mellgren
 • Rektor Bitr
 • Tfn:
 • Mobil: +46732701228
 • E-post: agneta.mellgren@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Anna Renhult
 • Rektor
 • Tfn: +4656016252
 • Mobil: +46732712256
 • E-post: anna.renhult@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition +4656016250 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Kök: +4656016270
Vaktmästare: +46706407627

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Frykenskolan

I Torsby tätort ligger Frykenskolan som är en mellanstadie- och högstadieskola. Det är kommunens största grundskola med cirka 540 elever i årskurserna 4–9 och det finns även anpassad grundskola.

Frykenskolans huvudbyggnad

På bilden syns Frykenskolans huvudbyggnad, där går elever från årskurserna 7-9 och grundsärskolan

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

På skolan går cirka 590 elever, de är fördelade på 27 klasser och i varje klass går cirka 18–25 elever. På Frykenskolan finns 48 undervisande lärare. Utöver det finns resurspersonal, elevhälsa, SYV, administration, m.m. Totalt arbetar det 79 personal på skolan.

Anpassad grundskola

I skolans huvudbyggnad finns även en anpassad grundskola (tidigare kallad grundsärskola), där kan elever få anpassad utbildning utefter sina förutsättningar. Här kan du läsa mer om anpassad grundskola.

Värdegrund och livskunskap läsåret

För att främja elevernas välmående, personliga utveckling och sociala relationer arbetar Frykenskolan med värdegrund och livskunskap. Upplägget ska vara återkommande varje år och det ska utvärderas och revideras för att på kort och lång sikt bli en naturlig del i skolans arbete med eleverna.

Elevhälsan på skolan utarbetar lektionsupplägget för alla årskurser, med olika teman som är utvalda utifrån vad som kan vara aktuellt för respektive åldersgrupp. Detta genomför skolan under både höst- och vårtermin och materialet är baserat på forskning och tidigare erfarenheter.

Ansvariga är elevhälsan tillsammans med arbetslagen.

Dessa olika teman gäller för värdegrund och livskunskap på Frykenskolan

Årskurs

Höstterminen

Vårterminen

4

Känslor och känslohantering

Kommunikation och konflikthantering

5

Nätet, säkerhet och nätetikett

Kroppen och puberteten

6

Stress och motgångar

Mångfald och etnicitet

7

ANDTS
(Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)

Självkänsla och identitet

8

Målsättning och motivation

Ansvar och konsekvenser

9

Kärlek – till dig själv och andra

Kärlek – till dig själv och andra

FRY

Planeras ihop med kurator och berörd personal

Planeras ihop med kurator och berörd personal

RC

Planeras ihop med kurator och berörd personal

Planeras ihop med kurator och berörd personal

Undervisningen och arbetssätt

Skolans mål är att bredda klassrummet. Det betyder att alla lärare, i alla klassrum, följer en struktur som eleverna känner igen sig i. Detta ger alla elever större möjligheter att lyckas och det ökar även tillgängligheten i undervisningen.

Att beredda klassrum innebär till exempel att det finns en agenda på tavlan, att elever får stöd och utmaningar med hjälp av stödmallar. Läraren visar även elever vilka digitala verktyg som kan underlätta när man ska jobba med ett ämne. På så vis kan eleverna få undervisning på sin nivå, oavsett om man behöver mer stöd eller större utmaningar.

Skolan jobbar också mycket med tryggheten. Målet är att alla elever ska känna att skolans pedagoger och personal jobbar för en skolmiljö med studiero, vuxenstöd och en trygg miljö i uppehållsrum och platser där eleverna håller till på sina raster.

Skolans lärare arbetar även i olika arbetslag för de olika årskurserna, det skapar en bra kommunikation mellan lärare i olika ämnen.

Digitalisering

Klassrummen är utrustade med smartboard eller projektor som används i undervisningen. Varje elev på Frykenskolan får en egen skoldator och på skolan används den digitala plattformen Teams.

Skolbyggnaderna

I det nyrenoverade huset Ekeby och i den helt nya skolbyggnaden som står klar hösten 2020 sker undervisningen för elever i årskurs 4–6. Högstadiet (årskurs 7–9) och anpassade grundskolan håller till i den fina huvudbyggnaden. Varje årskurs har en egen avdelning med separat ingång och kapprum.

Skolans fina och ljusa lokaler skapar arbetsro på ett naturligt sätt, varje klassrum har tillgång till ett grupprum vilket ger möjlighet att variera arbetssätt och gruppstorlekar.

Undervisning i bild, textilslöjd och träslöjd sker i den separata byggnaden ”Hantverkarhuset”. På skolan finns också en idrottshall, hemkunskapssal, skolbibliotek och en rymlig aula. I anslutning till huvudbyggnaden finns expeditionen och elevhälsans verksamhet.

Matsal och cafeteria

I Frykenskolans matsal serveras lunch som lagas på Bergåsens centralkök i Torsby. Men många förberedelser och viss matlagning sker även i skolans kök för att hålla maten fräschare och för att underlätta beräkningar av mängden mat. Detta bidrar till att minska matsvinnet.

Skolans matsal är möblerad på ett genomtänkt sätt och elevernas lunchrast är planerad för att skapa en trevlig miljö där alla kan känna matro. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Centralt placerad i huvudbyggnaden finns det stora och luftiga uppehållsrummet ”Ljusgården”, där finns en cafeteria där man kan köpa mellanmål och nyttigare snacks. Cafeterian drivs av kommunens fritidsavdelning. I Ljusgården kan elever och skolans personal umgås, samtala, spela spel eller bara ta det lite lugnt.

I Ljusgården har även Torsbys fritidsgård viss verksamhet. Här kan du läsa mer om fritidsgården i Torsby.

Utemiljö

Skolan har nära till både stadsmiljö och fridfull natur. Trafikmiljön kring skolan har förbättrats i samband med bygget av den nya skolbyggnaden, därmed har säkerheten ökat för både trafikanter och gående.

På den nyligen upprustade skolgården finns många ställen att vara på som erbjuder och lockar till aktivitet och rörelse. Det finns gungor, bollplan, klätterställningar och andra aktiverande lekredskap. Tanken är även att det ska finnas fritidsledare på skolan vid olika tidpunkter och aktivera elever på raster.

Elevinflytande

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Tobaksfri skoltid

På alla skolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunens drogförebyggande arbete.

Frykenskolan arbetar med förebyggande av tobaksbruk hos elever med hjälp av programmet Tobaksfri duo. Det är ett avtal där en ungdom och en vuxen bildar en duo och stöttar varandra att vara tobaksfria. Avtalet ger dig även förmåner och rabatter i Torsby handel. Här kan du läsa mer om Tobaksfri duo.

Fritidshem

I den nya skolbyggnaden finns fritidshem på eftermiddagarna för elever i mellanstadiet (årskurs 4–6). För barn som behöver fritidshemomsorg på morgon och kväll (efter kl.16.30) finns fritidshemmet på Holmesskolans fritidsavdelning Kulingen. Här kan du läsa mer om Frykenskolans fritidshem.

Invigning av nyaste skolbyggnaden

Fredagen den 28 augusti 2020 invigdes den nya byggnaden med tal, bandklippning, underhållning av kulturskolan och glass.

Video om nyaste skolbyggnaden

Se här en kort video där rektor Anna Renhult visar nyaste byggnaden, där årskurserna 4 och 5 ska gå från höstterminen 2020, och hälsar alla hjärtligt välkomna.

Innehållsansvarig: Anna Renhult
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: