Torsby kommun
Torsby kommun

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) ersatte benämningen skolhälsovård 2011. EMI är en del av den samlade elevhälsan och dels egen verksamhet som regleras av den lagstiftning som gäller för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälsosamtal

Vi erbjuder hälsobesök/hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasieskolan. I samband med hälsosamtalen fyller eleven och vårdnadshavarna i en hälsoenkät. Hälsodata från enkäten avidentiferas och registreras i Elevhälsodatabasen ELSA.

Vid behov kan eleverna anlita skolsköterska för enklare sjukvårdsinsater på anvisade tider. Du kan läsa mer under "föräldrainformation".

Skolläkare

Tid till skolläkare Thorsten Egonsson, bokas hos skolsköterska.

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna

Du finner kontaktuppgifter till skolsköterskorna under fliken "Kontakt".
Skolsköterskorna har hand om följande skolor:
Josefine Randberg - Kvistbergsskolan, Stölletskolan, Frykenskolan åk 4-5
Jennie Sätherberg - Frykenskolan åk 6-9 och RC
Yvonne Eriksson - Holmesskolan, Östmarks skola
Maria Johansson - Oleby skola, Stjerneskolan/studieförberedande program
Anneli Jakobsson - Stjerneskolan/yrkesinriktade program, IM och särskola. Anneli är även verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.

Klagomålshantering

Anser du att ditt barn blivit felbehandlad av personal ur den medicinska elevhälsan är det viktigt att du framför det till verksamhetschefen för den medicinska elevhälsan i kommunen. Blankett med information finner du längre längre ner på denna sida, under e-tjänster.

Specialkost

Det finns antagna riktlinjer för specialkost i förskola och skola i Värmlands län.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anneli Jakobsson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-163 10
 • Mobil: 073-271 01 91
 • E-post: anneli.jakobsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Jennie Sätherberg
 • skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-288 62 61
 • E-post: jennie.satherberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Josefine Randberg
 • skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-313 36 01
 • E-post: josefine.randberg@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Maria Johansson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-163 09
 • Mobil: 070-257 02 47
 • E-post: maria.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Yvonne Eriksson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-162 21
 • Mobil: 070-350 62 21
 • E-post: yvonne.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen