Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Marie Holmqvist
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46709716016
 • E-post: marie.holmqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby

Förskolan Kvisten

Kvisten: +4656016187

Köket: +46722287833

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Planering för ny byggnad för förskolan Kvisten

Just nu pågår planering för att förskolan Kvisten ska flytta till nya lokaler, i samma byggnad som Kvistbergsskolan. Preliminär flytt blir hösten 2024.

Kvistbergsskolan i Sysslebäck ska byggas om till moderna och tillgängliga lokaler. Samtidigt planeras för att förskolan Kvisten kommer att flytta in en del av det som idag är skollokaler. Allt kommer att vara nyrenoverat och ändamålsenligt.

Beslutet att förskolan Kvisten kommer att flyttas till Kvistbergsskolan fattades av barn- och utbildningsnämnden den 30 mars 2023 § 25.

 • Föräldrar får information löpande genom informationsmöten och via appen Tyra.
 • Personal får information löpande genom sin förskoleledning.
 • På den här sidan kommer vi att informera om ombyggnationen och planeringen för alla som är intresserade att veta mer.

De här områdena ska byggas om i etapp 1

Ombyggnaden av Kvistbergsskolan är tänkt att göras i tre etapper. I etapp 1 ingår att bygga om en del av skolans lokaler till förskola. Det är den högra delen av nedersta våningen som blir förskola.

Tidplan

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en bygglovsansökan till miljö-, bygg- och räddningsnämnden för ombyggnad av Kvistbergsskolan där även förskolan Kvisten ska flytta in, och väntar besked i dagarna hur nämnden ställer sig till den.

Efter att beslutet kommit, behöver man vänta i fyra veckor innan själva byggnationen kan starta.

En förhoppning är att byggnationen kan starta i början av april. En preliminär tidplan är då att etapp ett av skolombyggnaden ska vara klar i mitten av augusti så att elever och personal kan börja sin hösttermin i de renoverade lokalerna.

När det gäller förskolan Kvisten som ska flytta in i den södra delen av skolbyggnaden i sina nya lokaler, är den preliminära planen att inflyttningen kan ske i oktober 2024.

(Här kan du läsa mer om ombyggnaden av Kvistbergsskolan.

Kvistbergsskolan - där ombyggnad ska ske
Skiss över förskolans utemiljö, med inspirationsbilder

Här kan du se ritningen och bilderna mer i detalj. Pdf, 110.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Det kan ske förändringar i detta under arbetets gång.)

Hur informeras personal och föräldrar?

Rektor Marie Holmqvist informerar personal och föräldrar löpande under projektets gång. Det kan ske genom möten och/eller utskick via Teams till personal och Schoolsoft till föräldrar.

När byggnationen kommer igång, förhoppningsvis i början av april, så kommer byggföretaget Elm´s att lämna veckobrev till rektorn som i sin tur förmedlar informationen vidare till personal och föräldrar.

(Sidan kommer att uppdateras.)

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: