Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Förskolan Skogsbacken
 • Telefon:
 • E-post: skogsbacken@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 105.Skogsbacken
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 6, Torsby

Person

 • Ann Charlotte Nygren
 • Förskolechef
 • Tfn: +4656016160
 • Mobil: +46703397979
 • E-post: ann-charlotte.nygren@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby

Förskolan Skogsbackens avdelningar

Biet: +4656016131
Grodan: +4656016129
Humlan: +4656016121
Myran: +4656016132
Vitsippan: +4656016130
Kvällsavdelningen: +4656016135

Köket: +46722254931

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förskolan Skogsbacken

Förskolan Skogsbacken ligger centralt i Torsby tätort och har en stor fin gård som inbjuder till lek och utevistelse. Skogsbacken består av fem avdelningar, Biet, Grodan, Humlan, Myran och Vitsippan.
Här finns också en kvällsöppen avdelning för familjer som har behov av kvällsomsorg.

Här finns vi

Valbergsvägen 6, Torsby

Våra öppettider

Förskolan har öppet kl. 6.00 - 22.00 vardagar. Alla avdelningar har inte samma tider, men från kl. 7.00 har alla öppet. Barn som kommer innan
kl. 7.00 lämnas då på den avdelning som har morgonöppet.
Äldrebarn: lekhallen i gamla huset. Yngrebarn: Vitsippan/Grodan.

På eftermiddagen stänger vissa avdelningar kl. 17.00, men en avdelning har öppet till klockan 18.00.

Stängningsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år för planering och utvärdering.
Dessa dagar meddelas i god tid.

Våra avdelningar

Förskolan har fem avdelningar: Biet, Grodan, Humlan, Myran och Vitsippan

 • Biet: äldrebarnsavdelning 3-4 år
 • Grodan: yngrebarnsavdelning 1-3 år
 • Humlan: äldrebarnsavdelning 5 år
 • Myran: äldrebarnsavdelning 3-4 år + kvällsavdelning
 • Vitsippan: yngrebarnsavdelning 1-3 år

Kvällsomsorg

På Skogsbacken finns en kvällsöppen avdelning, Myran, för barn vars föräldrar arbetar kvällar. Fritidsbarn är också välkomna till Myran. Läs mer under Kvällsomsorg.

Förskolans vision

Hos oss får barnens drömmar gro och utvecklas - förskolan, Torsby

En vanlig dag på förskolan

 • 6.00 förskolan öppnar
 • 8.00 frukost serveras
 • 9.00 samling och aktiviteter , lek inomhus eller utomhus
 • 9.30 fruktstund
 • 11.00 lunch
 • 11.45 vila
 • 12.30 utevistelse
 • 14.00 ca mellanmål
 • 14.30 aktiviteter , lek inomhus eller utomhus
 • 16.45 fruktstund
 • 18.00 avdelningarna stänger, barn som är kvar leker tillsammans på kvällsavdelningen Myran
 • 22.00 förskolan stänger

Presentation av verksamheten

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan i syfte att lägga en grund för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att ha en trygg, välkomnade, roligt, utmanande, utforskande, utvecklande och lärorik förskola för alla barn, föräldrar och personal.

Pedagogerna vill bemöta och anpassa verksamheten efter varje barns förutsättningar, verka för allas lika värde och se alla barn som en tillgång i gruppen. Vi kommer att arbeta med pedagogisk dokumentation, där vi utgår från barnens intressen och lär och reflekterar tillsammans med dem.

Maten på förskolan

Maten som vi äter på förskolan lagas av kostavdelningens centralkök, Bergåsen, och levereras till förskolan strax innan lunchen.

Här kan du se veckans matsedel.

Personalen på förskolan gör frukost och mellanmål. Frukost kan vara gröt, fil, ägg och smörgås. Mellanmål kan vara mjölk och smörgås.

Om ditt barn har allergi eller av andra skäl behöver annan mat än den som lagas, är det viktigt att du talar om det för personalen. Det finns en särskild blankett som du fyller i och lämnar till oss. Den heter Ansökan om specialkost.  Vi meddelar då kostavdelningen som sänder den mat som ditt barn behöver.

Tänk på när du lämnar och hämtar

När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan så kontakta alltid någon personal. Vi vill gärna utbyta information som kan ha betydelse för barnets vistelse på förskolan eller hemma.

På vår anslagstavla/whiteboard i hallen finns information som kan vara bra att känna till.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är en viktig del för att barnet ska komma att trivas hos oss och att du som förälder känner dig trygg och nöjd med att hon/han är här.

Personalen som har hand om inskolningen tar kontakt med dig som förälder och bjuder in dig till ett så kallat inskolningssamtal. På inskolningssamtalet finns det möjlighet att ge information om barnet och att göra upp tider inför inskolningen. Under inskolningen får barn och föräldrar bekanta sig med personalen, barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten. Inskolningsperioden kan variera till allt mellan tre dagar och upp till två veckor.

Tyra-appen för schemaläggning och frånvarorapportering

Vi använder Tyra-appen på alla våra förskolor och fritidshem i kommunen. Du får en folder med information i samband med inskolning på förskolan.

Schema

Du som vårdnadshavare lägger in ditt barns schema i appen och barnet kommer att närvaroregistreras på förskolan. Mer information om schematider. Personalen låser schemat varje torsdag inför nästkommande vecka. Om barnet får en ändrad schematid när schemat är låst ska du lägga in en anteckning om detta. Du måste invänta ett svar från oss så att du vet att vi har sett din anteckning.

Frånvaro

När ditt barn blir sjukt ska du anmäla det via frånvaroanmälan i Tyra-appen. Om barnet är ledigt ska du lägga in ledigt i barnets schema. Om schemat är låst gör personalen det.

Det är viktigt att du meddelar så fort som möjligt om ditt barn inte ska komma till förskolan. Då behöver vi inte vara oroliga för att något har hänt. Om ni inte kommit till förskolan den tid som ni har angett har vi som rutin att någon personal kontaktar er efter 30 minuter och frågar var ni är.

Aktuella kontaktuppgifter
Det är viktigt att förskolan har aktuella telefonnummer till dig och andra kontaktpersoner. Detta ändrar du själv i Tyra-appen.

Vid sjukdom

Under den första tiden på förskolan är det vanligt att barnet drabbas av infektioner. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på förskolan eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaks till förskolan.

Vad ska barnet ha med sig till förskolan

 • Blöjor, napp, gosedjur eller annan trygghetssak (om det används)
 • Ombyteskläder
 • Kläder för utelek anpassade för olika väder. Till exempel varma kläder, regnkläder och stövlar.

Om du skriver namn på ditt barns saker och kläder är det lättare för personalen att se till att sakerna hamnar på rätt plats. Egna leksaker, pengar, godis och tuggummi lämnas hemma.

Våra styrdokument

Verksamheten i förskolan planeras utifrån målen i förskolans läroplan
(Lpfö 18) och Skollagen (2010:800). Bland annat ska förskolorna arbeta med matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, social kompetens/värdegrund, hälsa/rörelse och skapande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Här kan du läsa mer om skollagen och läroplanens mål.

Förskoleverksamheten har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. I den kan du läsa hur förskolorna arbetar med att främja likabehandling och hur de förbygger diskriminering och kränkande behandling.

Om du misstänker att ditt barn utsatts för kränkande behandling, berätta det direkt för någon personal eller för rektor. Vi har rutiner som vi följer när en kränkning har skett.

Utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavarna kommer att erbjudas två utvecklingssamtal per år, ett på hösten och ett på våren. Då berättar personalen om hur ditt barn har det på förskolan och om barnets utveckling och lärande.

Föräldramöte

Du som vårdnadshavare kommer att bjudas in till föräldramöte en gång per år, vanligtvis under höstterminen. Då får du information om verksamheten och möjlighet att ställa frågor till personalen.

Föräldraråd

Föräldraråd är ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att komma med förslag och synpunkter om verksamheten. Rektor ska ge information om kommande beslut och på så sätt finns det möjlighet för vårdnadshavare att påverka besluten.

På föräldrarådet deltar representanter som är utsedda av övriga föräldrar att representera föräldragruppen, personalrepresentanter samt förskolechef. Inför föräldrarådet finns det möjlighet att framföra förslag eller synpunkter till föräldrarepresentanterna.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet, att det finns något missbruk i barnets närhet eller att det finns brister när det gäller omsorg om barnet.

Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat genom kommunen. Du får ett försäkringsbesked hemskickat tillsammans med meddelandet om att ni fått plats i förskolan. Här kan du läsa mer om försäkringen.

Specialpedagog

Om personalen har behov att få råd och stöd kring enskilda barns behov eller hur verksamheten kan utformas kan de få hjälp av specialpedagog Anneli Stolpe.

Giftfri förskola

2016 fick alla förskoleavdelningar en inventering av leksaker mm. Plastleksaker som var äldre än 2007 rensades bort direkt. Plastleksaker och laborativt material, äldre än 2013, har fasats ut, det vill säga har ersatts av annat material när det gamla materialet inte kunnat användas längre.

Vi har även tagit bort lek med elektronik och undviker leksaker som inte är inköpta som leksaker, till exempel väskor, skor och smycken från vuxenvärlden.

Yngrebarnsavdelningarna har gjort en mer omfattande rensning eftersom små barn oftare ”smakar” på leksakerna.

All personal deltog i en kvällsföreläsning och fick kunskaper om vikten av att få bort gammalt miljöfarligt material från förskolorna och att få till en bättre, mer hälsosam förskolemiljö.

Alla förskoleavdelningar har en personal som är mer ansvarig för arbetet med giftfri förskola, till exempel när det gäller nyinköp av material och leksaker mm.

Här kan du läsa mer om giftfri förskola.

Om du inte är nöjd med förskolan

Om du inte är nöjd med förskolan så kan du framföra det på olika sätt. I första hand ska du vända dig till personalen, antingen genom direkta samtal eller via telefon eller e-post. Om det inte löser problemet, eller om det upplevs känsligt, kan du vända dig till rektor för förskolan. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt. Det finns särskilda blanketter som du kan använda.

Jobba hos oss

Timvikarie

Om du är intresserad av arbeta som timvikarie inom förskoleverksamheten så är du välkommen att höra av dig till oss.

Längre vikariat

Är du intresserad av ett längre vikariat hänvisar vi till lediga arbeten på Torsby kommuns hemsida.

Länkar till andra sidor

Innehållsansvarig: Ann-Charlotte Nygren
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: