Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Förskolan Solbacken
 • Telefon:
 • E-post: solbacken@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 217.Solbacken
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Transtrand 3, Likenäs

Person

Förskolan Solbackens avdelningar

Regnbågen (lilla avdelningen): +46701903479
Stjärnan (stora avdelningen): +46732712362
Fritids Likenäs: +46703592614

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förskolan Solbacken

Förskolan och fritidshemmet Solbacken ligger i Likenäs. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. På fritids finns barn från 6 till 12 år.

Närvaro på förskolan i coronatider

Här kan du läsa vad som gäller för närvaro för barnen i Torsby kommuns förskolor under coronapandemin.

Här finns vi

Transtrand 3, Likenäs, vid f.d. Transtrands friskola.

Våra öppettider

Förskolan har öppet kl. 6.00 - 18.00 vardagar.  Vid behov har vi öppet till 18.30.

Stängningsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år för planering och utvärdering.
Dessa dagar meddelas i god tid.

Våra avdelningar

Förskolan har två avdelningar som kallas Lilla och Stora samt en avdelning för fritids.

 • Regnbågen (lilla): yngrebarnsavdelning 1-3 år.
 • Stjärnan (stora): äldrebarnsavdelning 3-5 år.

Förskolans vision

Hos oss får barnens drömmar gro och utvecklas - förskolan, Torsby

En vanlig dag på förskolan

 • 6.00 förskolan öppnar
 • 7.45 frukost serveras
 • 8.30 utevistelse
 • 9.30 samling och aktiviteter
 • 11.00 lunch
 • 11.45 vila.
 • 14.15 mellanmål (för stora)
 • 14.30 mellanmål (för lilla)
 • 15.00 utevistelse
 • 18.00 förskolan stänger (18.30 vid behov)

Presentation av verksamheten

 • Vi jobbar ofta temainriktat med barnen, där olika aktiviteter är knutna till ett visst tema. Under hösten jobbar vi med vatten!
 • Vi målar, sjunger och pysslar.

På Solbacken tar vi tillvara på alla möjligheter att vistas ute. På vår gård har vi en varierad utemiljö med skog, backar, sand och gräs, där små upptäckter görs varje dag.

Maten på förskolan

Maten som vi äter på förskolan får vi från köket på Kvistbergsskolan. Frukost lagas på förskolan och mellanmål förbeds av personalen på förskolan.

Frukost kan vara gröt, fil och smörgås, mellanmål kan vara smörgås och mjölk.

Om ditt barn har allergi eller av andra skäl behöver annan mat än den som lagas, är det viktigt att du talar om det för personalen. Det finns en särskild blankett som du fyller i och lämnar till oss. Den heter Ansökan om specialkost. Vi meddelar köket som då lagar den mat som ditt barn behöver.

Tänk på när du lämnar och hämtar

När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan så kontakta alltid någon personal. Vi vill gärna utbyta information som kan ha betydelse för barnets vistelse på förskolan eller hemma.

På vår anslagstavla/whiteboard i hallen finns information som kan vara bra att känna till.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är en viktig del för att barnet ska komma att trivas hos oss och att du som förälder känner dig trygg och nöjd med att hon/han är här.

Personalen som har hand om inskolningen tar kontakt med dig som förälder och bjuder in dig till ett så kallat inskolningssamtal. På inskolningssamtalet finns det möjlighet att ge information om barnet och att göra upp tider inför inskolningen. Under inskolningen får barn och föräldrar bekanta sig med personalen, barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten. Inskolningsperioden kan variera till allt mellan tre dagar och upp till två veckor.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar förskolan om ditt barn inte ska komma till förskolan. Till exempel om barnet blivit sjuk eller om ni är lediga. Då behöver vi inte vara oroliga för att något har hänt. Om ni inte har kommit till förskolan den tid som ni angett, har vi som rutin att någon personal ringer upp er efter 30 minuter och frågar var ni är.

Du kan ringa och anmäla frånvaro på telefon:

Det är viktigt att förskolan har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om något blivit ändrat. Det är också viktigt att du meddelar personalen om var du kan nås under dagen så att vi kan ringa om barnet till exempel skulle bli sjuk.

Vid sjukdom

Här kan du läsa vad som gäller för närvaro för barnen i Torsby kommuns förskolor under coronapandemin.

Under den första tiden på förskolan är det vanligt att barnet drabbas av infektioner. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på förskolan eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaks till förskolan.

Vad ska barnet ha med sig till förskolan

 • Blöjor, napp, gosedjur eller annan trygghetssak (om det används)
 • Ombyteskläder
 • Kläder för utelek anpassade för olika väder. Till exempel varma kläder, regnkläder och stövlar.

Om du skriver namn på ditt barns saker och kläder är det lättare för personalen att se till att sakerna hamnar på rätt plats. Egna leksaker, pengar, godis och tuggummi lämnas hemma.

Våra styrdokument

Verksamheten i förskolan planeras utifrån målen i förskolans läroplan
(Lpfö 18) och Skollagen (2010:800).
Bland annat ska förskolorna arbeta med matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, social kompetens/värdegrund, hälsa/rörelse och skapande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Här kan du läsa mer om skollagen och läroplanens mål.

Förskoleverksamheten har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. I den kan du läsa hur förskolorna arbetar med att främja likabehandling och hur de förbygger diskriminering och kränkande behandling.

Om du misstänker att ditt barn utsatts för kränkande behandling, berätta det direkt för någon personal eller för förskolechefen.  Vi har rutiner som vi följer när en kränkning har skett.

Utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare kommer att erbjudas två utvecklingssamtal per år, ett på hösten och ett på våren. Då berättar personalen om hur ditt barn har det på förskolan och om barnets utveckling och lärande.

Föräldramöte

Du som vårdnadshavare kommer att bjudas in till föräldramöte en gång per år, vanligtvis under höstterminen. Då får du information om verksamheten och möjlighet att ställa frågor till personalen.

Föräldraråd

Föräldraråd är ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att komma med förslag och synpunkter om verksamheten. Rektor ska ge information om kommande beslut och på så sätt finns det möjlighet för vårdnadshavare att påverka besluten.

På föräldrarådet deltar representanter som är utsedda av övriga föräldrar att representera föräldragruppen, personalrepresentanter samt förskolechef. Inför föräldrarådet finns det möjlighet att framföra förslag eller synpunkter till föräldrarepresentanterna.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat genom kommunen. Du får ett försäkringsbesked hemskickat tillsammans med meddelandet om att ni fått plats i förskolan. Här kan du läsa mer om försäkringen.

Specialpedagog och språkpedagog

Om personalen har behov att få råd och stöd kring enskilda barns behov eller hur verksamheten kan utformas kan de få hjälp av specialpedagog Annelie Stolpe och/eller språkpedagog Inger Axelsson.

Om du inte är nöjd med förskolan

Om du inte är nöjd med förskolan så kan du framföra det på olika sätt.
I första hand ska du vända dig till personalen, antingen genom direkta samtal eller via telefon eller e-post. Om det inte löser problemet, eller om det upplevs känsligt, kan du vända dig till rektor för förskolan. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt.
Det finns särskilda blanketter som du kan använda.

Jobba hos oss

Timvikarie

Om du är intresserad av arbeta som timvikarie inom förskoleverksamheten så är du välkommen att höra av dig till oss.

Längre vikariat

Är du intresserad av ett längre vikariat hänvisar vi till lediga arbeten på Torsby kommuns hemsida.

Länkar till andra sidor

Innehållsansvarig: Marie Holmqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen