Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Madelene Çiçek
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702750946
 • E-post: madelene.cicek@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ombyggnad av Kvistbergsskolan

Just nu pågår planering för att Kvistbergsskolan ska byggas om. Ombyggnationen ska ske i tre etapper, och nu är vi i början av etapp nummer ett. Preliminärt blir etapp nummer ett färdig hösten 2024.

Kvistbergsskolan i Sysslebäck ska byggas om till moderna och tillgängliga lokaler. Samtidigt planeras för att förskolan Kvisten kommer att flytta in en del av det som idag är skollokaler. Allt kommer att vara nyrenoverat och ändamålsenligt.

 • Föräldrar kommer löpande att få information genom informationsmöten och via Teams.
 • Personal kommer också löpande att få information från sin skolledning.
 • På den här sidan kommer vi att informera om ombyggnationen och planeringen för alla som är intresserade att veta mer.

Tre etapper

Ombyggnationen är planerad att ske i tre etapper. Etapp nummer ett är beslutad och startad. Etapp nummer två och tre är beskriven men inte beslutad av politikerna i kommunen.

Etapp 1

Första etappen omfattar flytt av salar för hemkunskap och musik samt att rymma in en förskola i Kvistbergsskolans lokaler. Projektet innefattar även utemiljö för förskolan och att ställa iordning en yta för vårdnadshavare etc. att lämna och hämta på förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar att etapp 1 kostar 10 miljoner kr.

Övergripande mål för ombyggnaden av Kvistbergsskolan

 • Torsby kommun önskar utreda om Kvistbergsskolan kan byggas om till
  skollokaler för framtidens lärande; lokaler som är hållbara, flexibla och
  där alla elever likvärdigt kan delta i verksamheten.
 • Alla lokaler ska vara användbara som pedagogisk yta.
 • Skolan ska möjliggöra en säker och ergonomisk arbetsplats.
 • Man önskar en trygg, överblickbar och tydlig entré och lokaler som är
  lätta att orientera sig i.
 • Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation ska kunna nå
  och använda alla utrymmen inom- och utomhus.

Fakta om Kvistbergsskolan

Kvistbergsskolan har 117 elever från förskoleklass till årskurs 9 och är arbetsplats för cirka 30 personer.

Skolbyggnaden ursprungligen byggd som högstadieskola.

Nuvarande yta: cirka 3600 kvm.

Antal elever och prognos över antal elever

 • Läsåret 2022/23: 117 elever
 • Läsåret 2023/24: 120 elever
 • Läsåret 2024/25: 109 elever

Här är en tabell som visar antalet elever i olika årskurser och prognosen. Pdf, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Befintliga lokaler

Så här ser Kvistbergsskolans nedervåning ut idag, innan ombyggnaden. Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.

De här områdena ska byggas om i etapp 1

Den vänstra delen av Kvistbergsskolan byggs om till nya lektionssalar etc. Den högra delen byggs om till förskola.

Kvistbergsskolan - där ombyggnad ska ske

,(Sidan kommer att uppdateras.)

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen