Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Gunnar Wigstrand
 • socialchef
 • Tfn: +4656016176
 • Mobil: +46702676145
 • E-post: gunnar.wigstrand@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

POSOM, kristeam, krishantering

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande.

Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Inom varje kommun finns krisstödsgrupper ofta kallade POSOM-grupper. Kommunen har enligt lag ett ansvar att ge ett sådant stöd och omhändertagande vid katastofer, större olyckor eller händelser där många behöver ett omfattande stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Huvuduppgiften för dessa grupper är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta information- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

POSOM-verksamheten i Torsby kommun består av en ledningsgrupp på
elva personer som är indelade i en södra och norra del då avstånden i vår kommun är stora.

I ledningsgruppen finns representanter från:

 • kyrkan
 • socialtjänsten
 • räddningstjänsten
 • polisen
 • skolan
 • Region Värmland

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. Om POSOM-grupperna ska kopplas in efter en händelse avgörs av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS Alarm.

Sammankallande för POSOM-möten i Torsby kommun är säkerhetssamordnare Kicki Lech 073-275 57 76.

Det är endast räddningstjänsten, sjukvården och polisen som kan kalla ut POSOM-gruppen.

Läs om POSOM

Det finns en hemsida som beskriver POSOM i Sverige.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen