Torsby kommun
Torsby kommun

Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i eget boende.

Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Exempel på åtgärder är: breddning av dörrar, montering av ramper, installation av  hissar, anpassning av badrum och kök.
Bidrag lämnas inte om åtgärderna bedöms höra till normalt underhåll eller för åtgärder som beror på byggnadstekniska
brister. Med brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses  vara ett normalt utförande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för elsanering.            

För att få bidraget ska bostaden vara en permanentbostad och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Vid ansökan av bostadsanpassning behövs ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Rehabilitering
 • Telefon: +4656016677
 • E-post: rehab@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 86. Rehab
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Person

 • Ann-Mari Törnevik
 • områdeschef
 • Tfn: +4656016244
 • Mobil: +46705403970
 • E-post: ann-mari.tornevik@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Rehabiliteringens telefontider

Måndag - fredag kl. 08.00-09.00

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen