Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Boende för personer med funktionsnedsättning

En gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning och har stora behov av tillsyn och omvårdnad. I en bostad som är ditt privata hem får du hjälp med att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

Gruppbostaden består av ett litet antal mindre lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetslokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna vilket skapar möjlighet till samvaro. Där kan alla som bor i gruppbostaden umgås och delta i olika aktiviteter om de vill.

På boendet får du stöd och hjälp så att du kan klara ditt vardagliga liv. Stödet utformas tillsammans med dig och eventuellt någon företrädare. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ska kunna känna trygghet och tillit till personalen.

I en gruppbostad har du tillgång till personal dygnet runt.

Kommunens boenden

 • Linngården
 • Södra grind/Murar Per
 • Kilåsen
 • Båtåsen
 • Enstigen
 • Enen (servicebostad)
 • Korttidsboende Virveln
 • Änghagen

Vad kostar det?

I en gruppbostad/servicebostad betalar du din egen hyra och mat. Den omvårdnad och det stöd du får är kostnadsfritt.

Så ansöker du

Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätten att få ett sådant boende. Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon.

Du finner namn och kontaktuppgifter till LSS-handläggarna längre upp på denna sida, om du klickar på ikonen "Kontakt".

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: