Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Arbetsprocessen fram till Vision Torsby 2040

I december 2021 antog kommunfullmäktige Vision Torsby 2040. Här kan du läsa om arbetsprocessen, alltså hur vi jobbade fram denna visionen.

Här kan du läsa själva Vision Torsby 2040.

Det här har vi gjort

Här kan du läsa om arbetsprocessen och se några bilder från medborgardialogen som vi utförde runt om i kommunen hösten 2020.

Kommunfullmäktiges politiker i samarbete med de tjänstepersoner som är utsedda att driva projektet Vision Torsby 2040, hann precis genomföra medborgardialogen innan restriktionerna kring pandemin skärptes. Medborgardialogen är den del av visionsarbetet som handlar om att samla in synpunkter, svar och tankar kring de fyra frågorna som ställdes till kommuninvånare och andra under hösten 2020.

Medborgardialog

Det var under vintern 2019/2020 som arbetet med visionen initierades av Torsby kommunfullmäktiges politiker, och det inledande arbetet med Vision Torsby 2040 kom igång, för att sedan pausas under våren 2020, på grund av pandemin. Under september 2020 sattes arbetet igång igen, och enkäten med de fyra frågeställningarna kommunicerades på olika sätt under hösten. Kommunfullmäktiges politiker fanns vid 20 tillfällen på olika strategiskt utvalda platser runt om i kommunen, för att i dialog med kommuninvånare och andra, få svar på frågorna.

Samtidigt under hösten fanns en pappersenkät att fylla i på kommunens bibliotek och bokbuss och vid områdets samtliga servicepunkter samt Klarälvdalens folkhögskola. Det fanns också möjlighet att svara på de fyra frågorna via en enkät på kommunens webbsida och de som ville kunde också fylla i och skicka in enkäten som trycktes i TorsbyBladet. Synpunkter samlades också in via de workshops som hölls under hösten.

De här frågorna ställdes under medborgardialogen

 • Vad vill du att Torsby kommun ska vara känt för år 2040?
 • Vad är det absolut viktigaste som ska ha hänt för att det ska vara sant år 2040?
 • Vad är det som gör att du väljer att bo i Torsby kommun 2040?
 • Vad är det som gör att människor väljer att flytta till Torsby kommun 2040?

*Med "Torsby" och "Torsby kommun" avses hela det geografiska området Torsby kommun.

Omplanerat arbete pga pandemin

Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med kommunalråden i Torsby beslutat att planera om arbetet och skjuta fram de planerade större arbetsmötena, tills i slutet av april. Vilket innebär att förslaget om den nya visionen kan antas av fullmäktige i december 2021.

Fram till och med slutet av april kommer politikerna att arbeta med materialet i mindre grupper. På grund av rådande omständigheter beslutade kommunfullmäktige den 22 juni 2020 att den befintliga visionen, dvs ”Vision & Mål 2020” ska gälla även under 2021.

- Vi politiker fortsätter nu arbetet med visionsmaterialet så att vi är väl förberedda på nästa steg i processen, som planeras starta i slutet av april, då jag önskar att vi kan ses fysiskt igen. Vi har ett viktigt och "gôr-roligt" visionsarbete framför oss, säger Zenita Bäck (S), kommunfullmäktiges ordförande, Torsby kommun.

- Höstens medborgardialog var spännande eftersom vi träffade så många människor och fick ta del av deras tankar. Vid fysiska möten uppstår en bättre dynamik och ett mer kreativt klimat, vilket är betydelsefullt för resultatet, säger Peter Jonsson (S), kommunalråd, Torsby kommun.

Spännande svarsstatistik

Antalet synpunkter som inkommit via höstens medborgardialog visar på ett stort engagemang både bland kommuninvånare och boende utanför kommunen. Samtliga synpunkter har lästs av förtroendevalda politiker.

Totalt har det kommit in 3954 synpunkter om hur man önskar att Torsby kommun som geografiskt område ska ha utvecklats till år 2040. Av dessa har 3111 synpunkter kommit in via webb- och pappersenkäten, på totalt 482 besvarade enkäter. Resterande 843 synpunkter kom in vid de arbetsmöten som hölls med elever på Frykenskolan, Kvistbergsskolan Stjerneskolan, samt från arbetsmöten med turismföretagen i kommunen samt med kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ledningsgrupp inklusive strategigruppen.

Topp-4-kategorier/områden bland synpunkterna

Synpunkterna som kommit in har tjänstepersonerna i projektgruppen kategoriserat och sammanställt. Det visade sig att de flesta synpunkterna handlade om:
1) Sport/Fritid/Aktiviteter
2) Näringsliv/Arbete
3) Förhållningssätt
4) Landsbygd & Service

Pappersenkäter och webbenkäter

Av de 482 besvarade enkäterna är 53 % inlämnade av kvinnor och 45 % av män, 2 % har inte angett kön. Av de besvarade enkäterna är 78 % inlämnade av kommuninvånare och 21 % har angett att de bor utanför Torsby kommun, medan 1 % inte angett bostadsort. (Procentsiffrorna är avrundade till jämna tal).

Här är några exempel på de synpunkter och tankar som kommit in om vad man vill att Torsby kommun ska vara känt för år 2040.
”Tystheten, naturen, de genuina människor som finns och får outstanding service i denna kommun. Kända över landet för detta”.

”Det är en av de coolaste landsbygdskommunerna, där man känner att man är del av det levande och moderna samtidigt som man slipper stadens brus och stress”.

”Friluftsliv, skid- och vandringsturism, olika idrotter, utvecklingsmöjligheter inom många områden”.

”Lugnet, naturen. Att det är avsides men ändå inte, ligger liksom mitt i”.

”En plats där man kan landa. Framtidstro och tillväxt. Unika möjligheter till rekreation”.

Kön, enkätsvar, Vision Torsby 2040
KvinnorMänEj angett
53 %45 %2 %

Bostadsort, enkätsvar, Vision Torsby 2040

Torsby kommunUtanför Torsby kommunEj angett
78 %21 %1 %

Ålder, enkätsvar, Vision Torsby 2040

ÅlderAndel
-208 %
21-3015 %
31-4014 %
41-5017 %
51-6018 %
61-7020 %
71-807 %
81 -1 %

Större arbetsmöten planeras fr o m slutet av april

Från och med slutet av april och under maj 2020 planeras större arbetsmöten att arrangeras för politiker och utvalda tjänstepersoner, i syfte att formulera visionen utifrån svaren i medborgardialogen och den politiska viljan. Andra viktiga parametrar som kommer att vägas in i arbetet är Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Värmlandsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidslinje Vision Torsby 2040

Varför ska vi ha en vision?

Den färdiga visionen för Torsby ska, när den är klar, peka ut riktningen till år 2040. Det är hit vi vill. Visionen är en bild av området Torsby kommun så som vi vill att den ska vara år 2040. Syftet med visionen och de tillhörande övergripande målen är att underlätta för politiker att fatta beslut, för tjänstepersoner att ta fram planer och genomföra beslut. Visionen med tillhörande mål anger färdriktningen och ska ligga till grund för när nämnd- och verksamhetsmål sätts samt då handlingsplaner tas fram. Visionen och målen är övergripande och är ett sätt att kontinuerligt kunna stämma av att vi är på rätt väg. Det färdiga visionsdokumentet kommer att bestå av ett antal prioriterade områden och mål som är särskilt viktiga att arbeta med. Det fungerar då som ett övergripande styrdokument och ligger till grund för kommunala beslut och genomföranden.

Arbetsprocessen

Arbetet med att ta fram vision och de övergripande målen har letts av kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsen. Kommuninvånarna har engagerats i arbetet genom att politiker har träffat invånare och ställt ett antal frågor om hur de vill att Torsby ska vara år 2040. Drygt 480 personer valde att svara på enkäten. Över 3900 åsikter har samlats in via enkäten, medborgardialog samt workshops med politiker, tjänstepersoner och företag. Nu finns ett remissförslag färdigt.


Region Värmland har tagit fram ett motsvarande strategidokument för hela Värmland, läs den på www.varmlandsstrategin.se

Se annons nr 1 om Vision Torsby 2040 (TorsbyBladet vecka 40/20, onsdag 30/9-20) Pdf, 2.2 MB.

Se annons nr 2 om Vision Torsby 2040 (TorsbyBladet vecka 44/20, onsdag 27/10-20) Pdf, 2.1 MB.

Vid frågor och mer info om Vision Torsby 2040

Har du frågor eller önskar mer info om arbetet med Vision Torsby 2040, vänligen kontakta Peter Jonsson eller Sara Johansson.

Du finner deras kontaktuppgifter längre upp på sidan, om du klickar på ikonen "Kontakt".


Bilder från medborgardialogen hösten 2020

Medborgardialog vid Torsby Skidtunnel och Sportcenter samt i Vägsjöfors. Foto: Sara Johansson.

Del av medborgardialogen i Torsby tätort och i Ambjörby. Foto: Sara Johansson

Och här är medborgardialogen i Bograngen och i Torsby centrum förevigad. Foto: Sara Johansson.

Här ser vi hur det kunde gå till under medborgardialogen i Likenäs och Stöllet. Foto: Ulrika Andersson och Sara Johansson.

Har du frågor?

Om du klickar på ikonen "Kontakt" här ovan finner du namn och kontaktuppgifter om du har frågor kring arbetet med Vision Torsby 2040.

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: