Torsby kommun
Torsby kommun

Stipendier och fonder

Torsby kommun förvaltar genom olika donationer ett antal olika stiftelser.

Vem kan ansöka?

Det kan vara privatpersoner, föreningar, kommunala instanser, organisationer med flera. Det som är avgörande är att ändamålet med ansökan stämmer överens med ändamålet för stiftelsen.

För att söka efter stiftelser från hela Sverige, besök Länsstyrelsernas stiftelsesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samstiftelser

Samstiftelsen för Torsby kommuns grundskolor

Ändamål

Utdelning ska ges till elever i Torsby kommuns grundskolor i form av

 • belöning och uppmuntran åt elev som visat berömvärd flit
 • stipendier för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola
 • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
 • gemensamt ändamål för eleverna såsom fritidsverksamhet och kulturell verksamhet

Utdelningsbara medel 2021

 • 50 000 kr
 • max 5 000 kr/elev får delas ut

Ansökan ska vara oss tillhanda senast

under maj 2021, e-tjänst/blankett "Samstiftelser för skolor" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-162 92

Samstiftelsen för elever från Torsby kommun som studerar vid gymnasieskola eller motsvarande

Ändamål

Utdelning skall ges till elever från Torsby kommun som studerar på gymnasieutbildning eller motsvarande i form av

 • belöning och uppmuntran åt elev som visat berömvärd flit
 • stipendier för fortsatt utbildning efter genomgången gymnasieskola
 • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
 • gemensamt ändamål för eleverna såsom fritidsverksamhet och kulturell verksamhet

Utdelningsbara medel 2021

 • totalbeloppet publiceras under våren 2021
 • max 5 000 kr/elev får delas ut

Ansökan ska vara oss tillhanda senast

under maj 2021, e-tjänst/blankett "Samstiftelser för skolor" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-162 92

Sociala samstiftelsen nr 1 till barn- och ungdomsverksamhet m.m.

Ändamål

Utdelning sker till barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast

15 mars 2021, e-tjänst/blankett "Sociala samstiftelser" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
31. Socialnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-160 00 (vx)

Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2 av donationer till diverse sociala ändamål

Ändamål

Utdelningen sker till behövande personer i Torsby kommun.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast

15 mars 2021, e-tjänst/blankett "Sociala samstiftelser" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
31. Socialnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-160 00 (vx)

Allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess binäringar

Ändamål

Utdelning sker till att främja jordbruket och dess binäringar. Privatpersoner, föreningar, kommunala instanser, organisationer med flera kan ansöka om medel från samstiftelsen.

Möjligheten gäller endast för åtgärder eller verksamhet inom kommunens gränser. Om du t ex går på en utbildning på annan ort ska du som sökande vara skriven i Torsby kommun. Det som är avgörande är att din ansökan stämmer överens med ändamålet för samstiftelsen.

Du kan få medel för att starta upp eller utveckla din växtodling eller djurhållning med:

 • gårdsbutik
 • grönsaksodling
 • energiodling
 • gårdsturism
 • utbildning inom jord- och skogsbruk

Ansökan

Löpande under året, e-tjänst/blankett "Allmänna samstiftelsen" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-160 60

Donationsfonder/stiftelser

Stiftelsen Maria Anderssons donationsfond

Ändamål

Utdelning sker till studerande inom området Finnskoga/Dalby som behöver ekonomiskt stöd.

Utdelningsbara medel 2021

 • 60 000 kr
 • max 5 000 kr/elev får delas ut

Ansökan ska vara oss tillhanda senast

under maj 2021, e-tjänst/blankett "Maria Anderssons fond" (längst ner på sidan)

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-162 92

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Ändamål

Finnskoga Dalbybygdens kulturarv. Insamling och dokumentation av sagor, sägner, visor, miljöbeskrivningar och skapande boplatser, färdvägar och arbetsliv från gången tid.

Ansökan

under hösten 2020

Sänd din ansökan till

Alfred Anderssons fond
c/o Sture Persson
Sundhultsmon 14
680 60 Sysslebäck

Frågor

Telefon 0564-100 41

Stiftelsen Håks Per Perssons testamente

Ändamål

Utdelning sker till behövande personer inom Norra Ny församling. En del av avkastningen får användas till andra ändamål till fromma för församlingen.

Ansökan

under hösten 2020

Sänd din ansökan till

Styrelsen för Håks Per Perssons fond
c/o Beatrice Holmgren
Värnäs 34
680 51 Stöllet

Frågor

Telefon 0560-101 01 eller 076-774 90 55

Stiftelsen Wilhelm Olssons fond

Ändamål

Utdelning sker till behövande barnfamiljer, äldre personer och organisationer som bedriver välgörande verksamhet inom kommunen.

Ansökan

Löpande under året

Sänd din ansökan till

Torsby kommun
31. Socialnämnden
685 80 Torsby

Frågor

Telefon 0560-160 00 (vx)

Ansvarig ekonomisk förvaltning

Ansvarig för den ekonomiska förvaltningen av samstiftelser, fonder och stiftelser är kommunstyrelsen genom ekonomiavdelningen och ekonomichef Angela Birnstein.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: 0560-160 30
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Kristel Pärlin
 • finansekonom
 • Tfn: 0560-161 28
 • Mobil: 076-643 26 56
 • E-post: kristel.parlin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8. Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen