Torsby kommun
Torsby kommun

Befolkningsstatistik

Här finner du statistiska uppgifter om Torsby kommun: befolkningsutveckling, in- och utflyttning, födda, döda etc.

Senaste befolkningssiffra

Torsby kommun prenumererar på månadsstatistik från SCB. Den kommer med cirka 4 veckors eftersläpning. T.ex. anländer månadsstatistiken för sista februari i början/mitten av april.

Senaste siffrorna ankom till kommunen 2019-01-14 och avsåg 30 november 2018: 11 727 personer

Siffror för 2018-12-31 kommer enligt SCB att publiceras den 21 februari 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-12 befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 17.5 kB 2018-02-21 10.17
2017-12 befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 18.9 kB 2018-02-21 10.17
2001-2017 Sammanställning flera år.pdföppnas i nytt fönster 52.8 kB 2018-02-21 10.22
2018 prel befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 86.1 kB 2019-02-19 20.01
2018 prel befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 59.8 kB 2019-02-19 20.00

Kommunfakta från SCB

Statistiska centralbyrån ställer samman olika statistiska uppgifter till ett paket som heter "Kommunfakta". Det finns i en vårversion och i en höstversion. Kommunen beställer ibland båda, ibland en av dem.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018 Kommunfakta Vårversion Torsby kommun inkl definitioner.pdf 1.2 MB 2018-12-19 13.26

Befolkningssiffra årsskiftet 2017-2018

31 december 2017: 11 890 invånare (-279 invånare jämfört med 2016-12-31).

Årsskiftesstatistiken på kommunnivå kom från SCB 21 februari 2018.
Siffrorna för 2017-12-31 för församling och delområden kommer i mars/april 2018.

2017-12-31

31 december 2017: 11 890 invånare.
(Siffran ankom till kommunen 2018-02-21.)

Levande födda: 110
Döda: 191
Födelseöverskott: -81

Invandringar: 228
Utvandringar: 58
Invandringsöverskott: +170

Inrikes inflyttningar: 348
Inrikes utflyttningar: 717
Inrikes flyttningsöverskott: - 369

Totalt inflyttade (invandring + från övr. Sverige): 576
Totalt utflyttade (utvandring + till övr. Sverige): 775
Totalt inflyttningsöverskott: -199

Justering: +1

Total befolkningsförändring 2017: -279 personer
(Befolkningsförändringen 2016 var +259)

Merparten av befolkningsminskningen 2017 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen. Det är troligen så att det är den stora ökningen vi hade 2016 av att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige då (invandringsöverskott), nu väljer att flytta från Torsby (inrikes flyttningsöverskott).

Merparten av befolkningsökningen 2016 berodde på att invandringen varit större än utvandringen. Det är alltså många personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och därmed blir de folkbokförda i Torsby och det registreras som invandring hos Statistiska Centralbyrån.

Kommunen i siffror

Hos Statistiska centralbyrån finns information som heter "Kommunen i siffror". Många olika slags statistik kan man finna där och man kan också jämföra sin kommun med andra kommuner eller med riket.

Befolkningsprognos 2018-2038

Senaste befolkningsprognosen (för kommuntotalen) gäller åren 2018-2038.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunprognos (173700) Torsby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.09
Delområdesprognos (1737A01) Fryksände.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A02) Lekvattnet.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A03) Vitsand.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A04) Östmark.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A05) Norra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A06) Södra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A07) Dalby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A08) Norra Ny - Nyskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14

Delar av kommunen

Här kommer vi att lägga in statistik för delområdena i kommunen:

Hos Statistiska Centralbyrån

 • Hos SCB finns siffror bland annat över folkmängden den 31 december varje år och befolkningsförändringar under året på riks-, läns- och kommunnivå.
 • Det finns mycket, mycket mer statistik på SCB:s statistikdatabas
 • Kommunfakta (kommer vår och höst) - vi lägger in här snart
 • Områdesbeskrivningar - vi lägger in här snart

Regionfakta

 • Statistik från Länsstyrelsen om länet och kommunerna: Regionfakta

Personer med utländsk bakgrund

Statistiska centralbyrån SCB definierar personer med "utländsk bakgrund" från och med 2003-12-31 så här: "Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands."
(Innan dess definierades utländsk bakgrund som "Född i Sverige men med minst en förälder född utomlands".)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utländsk bakgrund i Torsby 2010-12-31.pdföppnas i nytt fönster 76.6 kB 2017-01-03 14.34
Utländsk bakgrund i Torsby 2015-12-31.pdföppnas i nytt fönster 82.6 kB 2017-01-03 14.35

Test test test

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunikationsenheten
 • Telefon: 0560-160 04
 • E-post: info@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunikationsenheten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen