Torsby kommun
Torsby kommun

Befolkningsstatistik

Här finner du statistiska uppgifter om Torsby kommun: befolkningsutveckling, in- och utflyttning, födda, döda etc.

Senaste befolkningssiffra

Torsby kommun prenumererar på månadsstatistik från SCB. Den kommer med cirka 4 veckors eftersläpning. T.ex. anländer månadsstatistiken för sista februari i början/mitten av april.

Senaste siffrorna kom till kommunen 2020-10-07 och avsåg 31 augusti 2020: 11 572 personer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-12 befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 83.8 kB 2020-02-20 18.52
2019-12 befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 58.5 kB 2020-02-20 18.53
2001-2019 sammanställning flera år.pdföppnas i nytt fönster 113.4 kB 2020-02-20 18.45
2020-08 befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 83.4 kB 2020-10-08 12.49
2020-08 befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 58.8 kB 2020-10-08 12.49

Kommunfakta från SCB

Statistiska centralbyrån ställer samman olika statistiska uppgifter till ett paket som heter "Kommunfakta". Det finns i en vårversion och i en höstversion. Kommunen beställer ibland båda, ibland en av dem. Här finns den/de senast beställda.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019 Kommunfakta Vårversion Torsby kommun inkl definitioner.pdf 1.3 MB 2019-10-07 10.26

Befolkningssiffra årsskiftet 2019-2020

31 december 2019: 11 616 invånare (-103 invånare jämfört med 2018-12-31)
31 december 2018: 11 719 invånare (-171 invånare jämfört med 2017-12-31)
31 december 2017: 11 890 invånare (-279 invånare jämfört med 2016-12-31).

2019 års årsskiftesstatistik på kommunnivå kom från SCB 20 februari 2020.
Siffrorna för 2019-12-31 för församling och delområden kommer i mars/april 2020.

2019-12-31

31 december 2019: 11 616 invånare.
(Siffran ankom till kommunen 2020-02-20.)

Levande födda: 108
Dödfödd: 0
Döda: 179
Födelseöverskott: -71

Invandringar: 116
Utvandringar: 47
Invandringsöverskott: +69

Inrikes inflyttningar: 339
Inrikes utflyttningar: 446
Inrikes flyttningsöverskott: - 107

Totalt inflyttade (invandring + från övr. Sverige): 455
Totalt utflyttade (utvandring + till övr. Sverige): 493
Totalt inflyttningsöverskott: -38

Justering: +6

Total befolkningsförändring 2019: -103 personer
(Befolkningsförändring 2018 var -171 personer)
(Befolkningsförändring 2017 var -279)
(Befolkningsförändring 2016 var +259)

Merparten av befolkningsminskningen 2019 beror på att det föds färre barn än det dör personer (-71). Det beror också på att fler flyttar ut än som flyttar in (-38).

Den största skillnaden 2019 mot tidigare år är att utflyttningen till övriga Sverige minskat.

Merparten av befolkningsminskningen 2018 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen (diff -111). Det beror också på att det föds färre barn än vad det dör personer (-57).

Merparten av befolkningsminskningen 2017 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen. Det är troligen så att det är den stora ökningen vi hade 2016 av att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige då (invandringsöverskott), nu väljer att flytta från Torsby (inrikes flyttningsöverskott).

Merparten av befolkningsökningen 2016 berodde på att invandringen varit större än utvandringen. Det är alltså många personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och därmed blir de folkbokförda i Torsby och det registreras som invandring hos Statistiska Centralbyrån.

Kommunen i siffror

Hos Statistiska centralbyrån finns information som heter "Kommunen i siffror". Många olika slags statistik kan man finna där och man kan också jämföra sin kommun med andra kommuner eller med riket.

Befolkningsprognos 2018-2038

Senaste befolkningsprognosen (för kommuntotalen) gäller åren 2018-2038.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunprognos (173700) Torsby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.09
Delområdesprognos (1737A01) Fryksände.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A02) Lekvattnet.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A03) Vitsand.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A04) Östmark.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A05) Norra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A06) Södra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A07) Dalby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A08) Norra Ny - Nyskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14

Delar av kommunen

Här kommer vi att lägga in statistik för delområdena i kommunen:

Hos Statistiska Centralbyrån

Regionfakta

 • Statistik från Länsstyrelsen om länet och kommunerna: Regionfakta

Personer med utländsk bakgrund

Statistiska centralbyrån SCB definierar personer med "utländsk bakgrund" från och med 2003-12-31 så här: "Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands."
(Innan dess definierades utländsk bakgrund som "Född i Sverige men med minst en förälder född utomlands".)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utländsk bakgrund i Torsby 2010-12-31.pdföppnas i nytt fönster 76.6 kB 2017-01-03 14.34
Utländsk bakgrund i Torsby 2015-12-31.pdföppnas i nytt fönster 82.6 kB 2017-01-03 14.35
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunikationsenheten
 • Telefon: 0560-160 04
 • E-post: info@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunikationsenheten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen