Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, alla

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.

Taxor sporthallar 2024


Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Privat/företag

350 kr/h

300 kr/h

Förening/senior, träning

95 kr/h

75 kr/h

Förening/senior, match

300 kr/h

Taxan för sporthallar är fastställd av 2024-01-22 av fritidschef genom delegering.

Taxor sporthallar arrangemang 2024


Företag och privat Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Förening Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Arrangemang helt dygn

4 250 kr

1 550 kr

Arrangemang kl. 07-20

2 250 kr

850 kr

Arrangemang kl. 20-07

2 250 kr

850 kr

Arrangemang per timme

850 kr

155 kr

Taxan för sporthallar arrangemang är fastställd 2024-01-22 av fritidschef genom delegering.


Taxor gymnastikhallar 2024


Holmes­hallen

Oleby­hallen

Östmarks­hallen

Stöllet­hallen

Fryken­skolan

Privat/företag

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

Förening/senior

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

Taxan för gymnastikhallar är fastställd 2024-01-22 av fritidschef genom delegering.

Taxa fotbollsplaner 2024


Björnevi A-plan

Björnevi B-plan

Valberget

Björnevi IP

Gräsytor privat

850 kr/h

750 kr/h

750 kr/h


Gräsytor förening/senior

115 kr/h

85 kr/h

85 kr/h


Gräsytor match

450 kr/h

350 kr/h

350 kr/h


Friidrottsbana tävling
550 kr/tävling

Friidrottsbana träning
300 kr halv dag


Taxan för fotbollsplaner är fastställd 2024-01-22 av fritidschef genom delegering.

Taxa utrustning 2024


Speakervagn

Högtalar­anläggning modell stor

Högtalar­anläggning modell mindre

Privat/företag/extern förening

650 kr/dygn

450 kr/dygn

300 kr/dygn

Förening

550 kr/dygn

350 kr/dygn


Taxan för utrustning är fastställd 2024-01-22 av fritidschef genom delegering.

Avgift förskola och fritidshem‌ 2024


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % max
1688 kr

2 % max
1 125 kr

1 % max
563 kr

Ingen
avgift


Fritidshem

2 % max
1 125 kr

1 % max
563 kr

1 % max
563 kr

Ingen
avgift

Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2023-12-14 § 94

Avgift musikskola, kulturskola‌ 2024Instrument och dansundervisning per kurs

450 kr/termin

Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift

700 kr/termin

Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift


Vuxenavgift

750 kr/termin

Avgiften för musikskola, kulturskola är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2023-11-09 § 69


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2024

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 340 kr

Månadshämtning

1 560 kr

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 280 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 280 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

790 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 650 kr

650 kr

Avgift per extra sopsäck

70 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

105 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

18 220 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

29 285 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

9 110 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

14 640 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 680 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

7 540 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

2 245 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

3 435 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

240 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

360 kr

Hyra 360-liters kärl

100 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

215 kr/mån

Tömning av container 3 m3

1 175 kr

Tömning av container 8 m3

2 400 kr

Tömning av container 10 m3

2 875 kr

Hyra 8 m³ container

440 kr/mån

Hämtning per ton

1 800 kr

Transport per timme

1 690 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 750 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

30 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

60 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25, § 103

Avgifter och information, vatten och spillvatten 2024

Dokument

Information

VA-taxa 2024 Pdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 101

ABVA 2024 Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 282.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fastighetsägare och verksamhetsutövare inom livsmedel om krav på fettavskiljare.

Information till fastighetsägare om VA Pdf, 232.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information 2024 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPris torgplats 2024

Tid

Kronor

Pris/dag

100 kr/plats, exklusive el


Pris eluttag 2024

Tid

1-fas

3-fas

Pris/dag

80 kr

240 kr

 

Moms tillkommer på elen.

Priserna för torgplats och eluttag är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 163.

Fjärrvärmetaxa Östmark 2024

 

Kostnad

Rörlig avgift småhus, lägenhet, lokal (kr/kWh)

1,53 kr

Fast avgift småhus (kr/år)

3 687,50 kr

Fast avgift lägenhet (kr/år)

2 187,50 kr

Fast avgift lokal (kr/m², år)*

21,25 kr

*Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.

Taxorna är angivna inkl. moms.

Taxorna för fjärrvärme är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 104

Jaktarrendeavgifter 1 juli 2023 till 30 juni 2024

 

Pris/år

All jakt för person som fyllt 30 år

3 000 kr

All jakt för person under 30 år

1 250 kr

Älgjakt för person som fyllt 30 år

2 000 kr

Älgjakt för person under 30 år

750 kr

Övrig jakt för person som fyllt 30 år

1 875 kr

Övrig jakt för person under 30 år

625 kr

Lagstadgad moms ingår.

Avgiften för jaktarrende är beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, § 186.

Avgifter i eget/ordinärt boende 2024

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

405 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 575 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

389 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


405 krHemsjukvård, besök

232 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 575 krMatdistribution/lunch

76 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

948 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadspris

Rehab/bostadsanpassning, per besök

232 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 575 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

405 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2024

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

86 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 575 krKost, dygn

127 kr

Kost, maxavgift månad

3 817 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i särskilt boende 2024

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 7 062 kr + merkostnad för mat 487 kr - div avdrag 925 kr)

6 624 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 467 krKost, månad

3 817 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 575 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i daglig verksamhet 2024

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

76 krResor - daglig verksamhet, enkelresa

57 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 435 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter inom LSS 2024

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

232 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 575 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 125 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 13 kr, lunch 23 kr, middag 23 kr, kvällsmål 13 kr och mellanmål 6 kr


Max 78 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 27 kr, lunch 43 kr, middag 43 kr, kvällsmål 27 kr och mellanmål 13 kr


Max 92 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 78 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 92 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

76 krFritidsresor från 7 km

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2024

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 155 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

11 550 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 775 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 620 kr

Prövning av ägarförändring

2 310 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 155 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 465 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 930 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 620 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 155 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 310 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2023-12-11 § 168

Avgift för anmälan och prövning tobak 2024

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

9 240 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 310 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 155 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 620 kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommun fullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter 2024

Tjänst

Kostnad

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 155 krAvgifterna för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn folköl 2024

Tjänst

Kostnad

Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe.

1 731 krAvgifterna för tillsyn folköl är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn alkohol 2024

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 309 krAvgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

574 kr

50 001 - 200 000 kr

2 310 kr

200 001 - 400 000 kr

4 618 kr

400 001 - 600 000 kr

6 927 kr

600 001 - 800 000 kr

9 236 kr

800 001 - 1 000 000 kr

11 546 kr

1 000 001 - uppåt

13 855 krDen fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.
Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2024

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 773 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 731 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn receptfria läkemedel 2024

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 731 krAvgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn tobaksfria nikotinprodukter 2024

Tjänst

Kostnad

Handel med tobaksfria nikotinprodukter

1 731 krAvgiften för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kopieringstaxa 2024Kopiering av allmänna handlingar

Upp till 10 kopior - ingen avgift, därutöver 5 kr/kopia.

Kopiering av allmänna handlingar (som kräver efterbehandling) utlämnade via digitalt media (e-post)

A4 - 5 kr/kopia.

A3 - 7 kr/kopia.
A2 - 100 kr/kopia.
A1 - 160 kr/kopia.
A0 - 240 kr/kopia.

Kopering till ideella föreningar

A4 - 1 kr/kopia.
A3 - 2 kr/kopia.

Kopiering till allmänhet

A4 - 5 kr/kopia.
A3 - 7 kr/kopia.

  1. Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges under kopieringstaxan nedan.
  2. Allmänna handlingar som först måste skrivas ut ur system och skannas in för att kunna sändas digitalt har en avgift (nämns som kräver efterbehandling).
  3. Om en beställning av allmänna handlingar omfattar tio sidor eller mer görs i flera mindre poster ska avgiften räknas utifrån den totala beställningen.
  4. Ideella föreningar och allmänhet kan kopiera egna handlingar mot en avgift på kommunkontoret Torsby, samverkanskontoret i Sysslebäck och biblioteken i Torsby och Sysslebäck.
  5. Kommunen tar även ut ersättning för eventuell portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram eller för andra kostnader som utgår från utskick av uttaget.
  6. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom för kopiering av allmänna handlingar.

Avgiften för kopieringstaxa 2024 är fastställd av kommunfullmäktige 2023-10-23 § 135

Avgift för dispens från årlig slamtömning 2024

Enligt kommunens taxa tas en ansökningsavgift ut på 1 387 kronor, som ska täcka kostnaderna för miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning.


Taxan är fastställd av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2023-11-29 § 132

 


Taxa slamtömning 2024

Typ

Pris

Framkörningsavgift*

884 kr

Kubikmeter:

 

0 - 3

1 415 kr

3,1 - 6

1 795 kr

6,1 - 9

2 490 kr

9,1 - 11

3 640 kr

11,1 - 27

4 895 kr

Mer än 27,1

8 895 krTilläggstjänster:


Akut tömning (inom 24 timmar)

3 125 kr

Extra tömning (inom 5 arbetsdagar, måndag-fredag)

1 013 kr

Extra tömning (inom ca 14 arbetsdagar). Entreprenören avgör när.

775 kr

Budad tömning (bestämd dag, förmiddag eller eftermiddag), tillägg per tömning

1 688 kr

Slanglängd med än 25 meter, pris/5 meter

125 kr

Framgrävning av brunnslock, kr/tömning

625 kr

Dubbelbemanning vid tunga brunnslock, kr/styck**

1 250 kr

Återfyllning 0 - 1 kbm kr/gång

300 kr

Återfyllning >1,0 - 2 kbm kr/gång

600 kr

Återfyllning >2,0 - 5 kbm kr/gång

900 kr

Återfyllning >5 kbm kr/gång

1 200 kr

  

Fettavskiljare


Typ


Schemalagd tömning

2 515 kr

Pris/kubikmeter

1 780 kr* Ingår i ordinarie tömningsavgift. Avgiften tas ut om tömning ej kan utföras.

** Debiteras inte vid första tillfället (vikten på locket får inte överstiga 18 kilo). Abonnenten får en skriftlig varning.

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2023-09-25, § 102

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: