Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: +4656016030
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Angela Birnstein
 • Ekonomichef
 • Tfn: +4656016028
 • Mobil: +46706979454
 • E-post: angela.birnstein@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, alla

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.

Taxa sporthallar 2019


Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Privat/företag

350 kr/h

300 kr/h

Förening/senior, träning

95 kr/h

75 kr/h

Förening/senior, match

300 kr/h

Taxan för sporthallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxor sporthallar arrangemang 2019


Företag och privat Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Förening Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Arrangemang helt dygn

4 250 kr

1 550 kr

Arrangemang kl. 07-20

2 250 kr

850 kr

Arrangemang kl. 20-07

2 250 kr

850 kr

Arrangemang per timme

850 kr

155 kr
Taxor gymnastikhallar 2019


Holmes­hallen

Oleby­hallen

Östmarks­hallen

Stöllet­hallen

Fryken­skolan

Privat/företag

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

Förening/senior

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

Taxan för gymnastikhallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxa fotbollsplaner 2019


Björnevi A-plan

Björnevi B-plan

Valberget

Björnevi IP

Gräsytor privat

850 kr/h

750 kr/h

750 kr/h


Gräsytor förening/senior

115 kr/h

85 kr/h

85 kr/h


Gräsytor match

450 kr/h

350 kr/h

350 kr/h


Friidrottsbana tävling
550 kr/tävling

Friidrottsbana träning
300 kr halv dag


Taxan för fotbollsplaner är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxa utrustning 2019


Speakervagn

Högtalar­anläggning modell stor

Högtalar­anläggning modell mindre

Privat/företag/extern förening

650 kr/dygn

450 kr/dygn

300 kr/dygn

Förening

550 kr/dygn

350 kr/dygn


Taxan för utrustning är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Avgift förskola och fritidshem‌ 2022


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % max
1 572 kr

2 % max
1 048 kr

1 % max
524 kr

Ingen
avgift


Fritidshem

2 % max
1 048 kr

1 % max
524 kr

1 % max
524 kr

Ingen
avgift

Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2021-12-09 § 96

Avgift musikskola, kulturskola‌ 2022Instrument och dansundervisning per kurs

450 kr/termin

Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift

700 kr/termin

Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift


Vuxenavgift

750 kr/termin

Avgiften för musikskola, kulturskola är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2021-12-09 § 104


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2022

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 190 kr

Månadshämtning

1 345 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 085 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 085 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

630 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 500 kr

500 kr

Avgift per extra sopsäck

65 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

85 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

16 920 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

27 160 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

8 460 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

13 580 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 230 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

6 790 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

1 945 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

2 985 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

210 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

330 kr

Hyra 360-liters kärl

85 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

170 kr/mån

Tömning av container 3 m3

960 kr

Tömning av container 8 m3

1 975 kr

Tömning av container 10 m3

2 370 kr

Hämtning av löskubikmeter

295 kr

Hämtning per ton

1 475 kr

Transport per timme

1 150 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-06-21, § 67


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2023

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 240 kr

Månadshämtning

1 395 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 135 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 135 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

680 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 550 kr

550 kr

Avgift per extra sopsäck

70 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

95 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

17 520 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

28 160 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

8 760 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

14 080 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 380 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

7 040 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

2 045 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

3 135 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

220 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

345 kr

Hyra 360-liters kärl

90 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

180 kr/mån

Tömning av container 3 m3

1 075 kr

Tömning av container 8 m3

2 200 kr

Tömning av container 10 m3

2 640 kr

Hämtning per ton

1 650 kr

Transport per timme

1 380 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2022-09-26, § 120

Avgifter och information, vatten och avlopp 2022

Dokument

Information

VA-taxa 2022 Pdf, 337.2 kB.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-06-21 § 103

ABVA 2022 Pdf, 54.9 kB.

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Riktlinjer för fettavslkiljare Pdf, 282.3 kB.


Information till fastighetsägare Pdf, 393.2 kB.

Information 2022 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPris fast torgplats 2022

Tid

Kronor

Helår

2 000 kr

Kvartal

600 kr

Månad

200 kr


Pris tillfällig torgplats 2022

Tid

Kronor

Dag

100 kr


Pris eluttag 2022

Tjänst

1-fas

3-fas

Per år

500 kr

800 kr

Per halvår

300 kr

500 kr

Per dag

30 kr

50 kr

Priserna för torgplats och eluttag är fastställda av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ...

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2022

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 045 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

10 450 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 225 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 180 kr

Prövning av ägarförändring

1 090 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 045 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 135 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 270 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 180 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 045 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 090 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2021-12-13 § 150

Avgifter i eget boende 2022

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

375 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 170 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

359 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


375 krHemsjukvård, besök

215 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 170 krMatdistribution/lunch

70 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

52 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 379 krRehab/bostadsanpassning, per besök

215 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 170 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

375 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2022

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

72 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 170 krKost, dygn

118 kr

Kost, maxavgift månad

3 529 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i särskilt boende 2022

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 653 kr + merkostnad för mat 959 kr - div avdrag 910 kr)

5 702 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 105 krKost, månad

3 529 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 170 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i daglig verksamhet 2022

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

70 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 379 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter inom LSS 2022

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

215 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 170 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 048 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 21 kr, middag 201kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 72 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 25 kr, lunch 40 kr, middag 40 kr, kvällsmål 25 kr och mellanmål 12 kr


Max 85 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 72 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 85 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

70 krFritidsresor

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgift för anmälan och prövning tobak 2022

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8 360 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 090 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 045 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 180 kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Avgift för tillsyn folköl 2022

Tjänst

Kostnad

Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe.

1 565 krAvgifterna för tillsyn folköl är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Avgift för tillsyn alkohol 2022

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 090 krAvgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

520 kr

50 001 - 200 000 kr

2 090 kr

200 001 - 400 000 kr

4 180 kr

400 001 - 600 000 kr

6 270 kr

600 001 - 800 000 kr

8 360 kr

800 001 - 1 000 000 kr

10 450 kr

1 000 001 - uppåt

12 540 krDen fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.
Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2022

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 225 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 520 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Avgift för tillsyn receptfria läkemedel 2022

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 520 krAvgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel 2022

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 225 kr + 1 045 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 565 kr + 1 045 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2022

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 190 kr

Månadshämtning

1 345 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 085 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 085 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

630 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 500 kr

500 kr

Avgift per extra sopsäck

65 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

85 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

16 920 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

27 160 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

8 460 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

13 580 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 230 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

6 790 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

1 945 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

2 985 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

210 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

330 kr

Hyra 360-liters kärl

85 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

170 kr/mån

Tömning av container 3 m3

960 kr

Tömning av container 8 m3

1 975 kr

Tömning av container 10 m3

2 370 kr

Hämtning av löskubikmeter

295 kr

Hämtning per ton

1 475 kr

Transport per timme

1 150 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-06-21, § 67

Innehållsansvarig: Angela Birnstein
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen