Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Digitala arkiv, e-arkiv

Torsby kommun har börjat resan mot införandet av e-arkiv. Med e-arkiv kan kommuner spara sina handlingar digitalt.

Idag skapas nästan all information digitalt. Det betyder att även databaser, hårddiskar och minneskort kan räknas som arkivhandlingar. Vi kallar dem då digitala arkiv, eller elektroniska arkiv (e-arkiv).

Med e-arkiv kan kommuner spara sin digitala information. Alla kommuner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning.

Vad är på gång?

Under sommaren 2022 påbörjades en förstudie i Torsby kommun inför ett införande av ett e-arkiv. E-arkivet ska göra det enklare för dig som medborgare att ta del av äldre handlingar. Arbetet med planering inför införandet av e-arkiv fortsätter under 2024.

Har du frågor om e-arkiv i Torsby kommun?

Kontakta arkivarien. Kontaktuppgifter finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen "Kontakt".

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: