Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

De gamla kommunerna

Det som idag är Torsby kommun har tidigare varit nio olika kommuner. Genom olika sammanslagningar har antalet kommuner minskat och sedan 1974 ser det alltså ut som det gör idag.

Arkivbildningen blir inte helt enkel när kommuner slås samman gång på gång. För att kunna söka i arkiven måste vi veta vilken tidsperiod det gäller och i vilket kommunarkiv vi ska leta efter handlingar. När ni som frågar inte är helt säkra på årtal eller kommun kan vi säkert komma fram till det tillsammans.

Det här är de kommuner, i bokstavsordning, som har funnits och som sedan bildat den kommun vi nu bor i:

 • Dalby kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Norra Finnskoga kommun och Södra Finnskoga kommun.
 • Finnskoga-Dalby kommun 1952-1973. Kommunen bildades av att Dalby kommun slogs samman med Norra Finnskoga kommun och Södra Finnskoga kommun 1952.
 • Fryksände kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Lekvattnets kommun.
 • Fryksände kommun 1952-1966. Kommunen bildades genom en sammanslagning av Fryksände kommun och Lekvattnets kommun 1952.
 • Lekvattnets kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Fryksände kommun.
 • Norra Finnskoga kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Dalby kommun och Södra Finnskoga kommun.
 • Norra Ny kommun 1863-1973. 1873 bröts Nyskoga kommun ut ur Norra Ny kommun. 1974 slogs kommunen samman med Torsby kommun.
 • Nyskoga kommun 1873-1951. Nyskoga kommun bildades 1873 genom en utbrytning ur Norra Ny kommun. Kommunen slogs 1952 samman med Vitsand kommun.
 • Södra Finnskoga kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Dalby kommun och Norra Finnskoga kommun.
 • Torsby kommun 1967-1970. Kommunen bildades genom en sammanslagning av Fryksände kommun och Vitsand kommun.
 • Torsby kommun 1971-1973. Kommunen bildades genom en sammanslagning av Torsby kommun och Östmark kommun.
 • Torsby kommun 1974. Kommunen bildades 1974 genom en sammanslagning av Finnskoga-Dalby kommun, Norra Ny kommun och Torsby kommun. Det är den kommun som är verksam idag.
 • Vitsand kommun 1863-1951. Kommunen slogs 1952 samman med Nyskoga kommun.
 • Vitsand kommun 1952-1966. Kommunen bildades 1952 genom en sammanslagning av Vitsand kommun och Nyskoga kommun.
 • Östmark kommun 1863-1970. Kommunen slogs 1971 samman med Torsby kommun.

Arkiven efter Dalby kommun, Norra och Södra Finnskoga kommuner och Finnskoga-Dalby kommun förvaras till största delen i Sysslebäck, medan övriga arkiv förvaras i Torsby.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: