Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Anna Bakken Andersson
 • Gatuchef
 • Tfn: +4656016053
 • Mobil: +46706407600
 • E-post: anna.bakken-andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby
 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Inga beslut tagna om hängbron i Oleby

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 15 januari 2024 en information från gatuchef Anna Bakken Andersson om läget när det gäller kommunala broar runt om i Torsby kommun.

En av broarna som hon informerade om var den sk. hängbron mellan Oleby och Torsby. Bron stängdes i mitten av december på grund av att en rapport visat att den inte var säker för övergång.

Arbetsutskottet fick information om läget när det gäller hängbron.

Beslut: Arbetsutskottet tackade för informationen.

Frågan kommer upp igen under våren 2024 då politikerna i kommunen ska ta ställning i vilken riktning som tjänstepersonerna ska arbeta vidare med brofrågan.

Politikerna kommer framöver att ta ställning till om brons vara eller icke vara och om den befintliga bron ska renoveras eller om det ska byggas en ny hängbro på samma plats som i dag. Eller om det ska byggas en annan bro på en annan plats.

Underlag

 • Arbetsutskottets paragraf från sammanträdet (efter justering om några dagar).

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: