Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Carola Nilsson
 • Förste Socialsekr vuxna
 • Tfn: +4656016145
 • Mobil: +46706206031
 • E-post: carola.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dödsboanmälan och bouppteckning

Vid dödsfall kan det uppstå situationer som är svåra att hantera. En sådan är när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden. Om detta skulle inträffa, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Bouppteckning

När det finns tillgångar i dödsboet som fastighet, tomträtt eller andra tillgångar skall en bouppteckning upprättas.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning, om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaderna.

Anmälan är kostnadsfri, ska upprättas inom två månader från dödsfallet.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravning, gravsten, i andra hand uppsägningshyran.

Viktigt att tänka på

 • Finns autogiro ska dessa stoppas.
 • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
 • Anhöriga är aldrig skyldiga att betala den avlidnes skulder. Skulder kan inte ärvas.

Ekonomiskt bistånd

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan anhörig ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen upp till fastställd normbelopp.

Har du frågor om nya eller pågående ärenden kan du ringa 0560-16145, telefontid måndag - fredag kl 09.00-10.00.

Kontaktuppgifter finner du också längst upp på sidan under ikonen "kontakt".

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: