Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Socialförvaltningen
  • Telefon: 0560-162 00
  • E-post: sn@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 31. Socialförvaltningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Taxor och avgifter, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka taxor och avgifter som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av vårdtagaren, räknas fram genom att jämföra inkomsten med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Alla avgifter är baserade på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Högsta avgiften är maximerad av maxtaxan till 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2018 är 2044 kr/månad

Avgifter i eget boende

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

345 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 044 krTrygghetslarm/nödsändare, månad

330 kr

Trygghetslarm/nödsändare, installationsavgift (engångsavgift)

345 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen

200 kr/gång

Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen

400 kr/gångHemsjukvård, besök

200 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 044 kr

Hemsjukvård, för de som har hemtjänst

200 kr

Hemsjukvård i hemtjänst, maxavgift månad

2 044 krMatdistribution/lunch

64 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 168 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 220 kr

 

Avgifter i korttidsboende

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

68 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 044 krKost, dygn

108 kr

Kost, maxavgift månad

3 244 krLivsmedel, dygn

63 kr

Livsmedel, maxavgift månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet)

1 880 krTillredning, dygn

45 kr

Tillredning, maxavgift månad
(kontrolleras mot avgiftsutrymmet)

1 364 krKommunrehab, besök

200 kr

Kommunrehab, maxavgift månad

2 044 kr

Kommunrehab, för de som har hemtjänst

200 kr

 

Avgifter i särskilt boende

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 136kr + tillägg kost 1 364 kr - div avdrag 620 kr)

5 880 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

4 916 krKost, månad

3 244 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 044 kr

 

Avgifter i daglig verksamhet

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet

0 kr

Lunch

64 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 220 kr

 

Avgifter inom LSS

Tjänst

Kostnad

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ besök

200 kr

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ maxavgift månad

2 044 kr 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)