Torsby kommun
Torsby kommun

Taxor och avgifter, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka taxor och avgifter som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av vårdtagaren, räknas fram genom att jämföra inkomsten med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Alla avgifter är baserade på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Högsta avgiften är maximerad av maxtaxan till 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2019 är 2 089kr/månad

Avgifter i eget boende

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

352 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 089 krTrygghetslarm/nödsändare, månad

336 kr

Trygghetslarm/nödsändare, installationsavgift (engångsavgift)

352 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen

200 kr/gång

Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen

400 kr/gångHemsjukvård, besök

200 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 089 kr

Hemsjukvård, för de som har hemtjänst

200 kr

Hemsjukvård i hemtjänst, maxavgift månad

2 089 krMatdistribution/lunch

65 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 255 krKommunrehab, per besök

200 kr

Kommunrehab, maxavgift per månad

2 089 kr

Kommunrehab, för dig som har hemtjänst, per besök

200 kr


Avgifter i korttidsboende

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

70 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 089 krKost, dygn

110 kr

Kost, maxavgift månad

3 306 krLivsmedel, dygn

66 kr

Livsmedel, maxavgift månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet)

1 970 krTillredning, dygn

44 kr

Tillredning, maxavgift månad
(kontrolleras mot avgiftsutrymmet)

1 336 krKommunrehab, per besök

200 kr

Kommunrehab, maxavgift per månad

2 089 kr

Kommunrehab, för de som har hemtjänst, per besök

200 kr


Avgifter i särskilt boende

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 249 kr + tillägg kost 1 336 kr - div avdrag 640 kr)

5 945 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

4 916 krKost, månad

3 306 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 089 kr


Avgifter i daglig verksamhet

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet

0 kr

Lunch

66 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 255 kr


Avgifter inom LSS

Tjänst

Kostnad

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ besök

200 kr

Kommunal hälso- och sjukvård inom LSS/ maxavgift månad

2 089 kr
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Socialförvaltningen
  • Telefon: 0560-161 42
  • E-post: sn@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 31. Socialförvaltningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen