Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Eva Larsson
 • Näringslivschef
 • Tfn: +4656016012
 • Mobil: +46702125457
 • E-post: eva.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Öppna jämförelser Företagsklimat

Torsby kommun deltar i undersökningen Insikt. Här får företagarna genom en enkät tycka till om kommunens service. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Löpande insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sju myndighetsområden mäts

 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

Frågor inom sex serviceområden

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet

För att det ska kunna presenteras några resultat, krävs att minst 12 svar har lämnats.

Ta del av resultatet via Jämföraren i Kolada

I Kolada, den öppna databasen för kommuner och regioner kan du följa Torsby kommuns resultat över tid och jämföra oss med andra kommuner.

Här finner du Torsby kommuns resultat i Jämföraren - Kolada


Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: