Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kontakta socialsekreterare

På socialkontoret Björkarna, inom individ- och familjeomsorgen, arbetar socialsekreterare, alkohol- och drogterapeuter och socionomer. Vill du nå någon av dem, finner du dem här nere, sorterade efter arbetsområde

Om du vill lämna ansökan, handlingar eller meddelanden

Vill du söka insatser från socialtjänsten?

Du kan hämta blanketter för det

Telefontid

Socialsekreterarna har telefontid måndag-fredag kl. 9.00-10.00 och onsdagar kl. 13.30-14.30.
Övrig tid svarar de när det är möjligt.

Barn och ungdom

Namn

Titel

Tfn

Notering

Emma Pollack

socialsekr.

0560-161 78


Julia Nilsson

1:e socialsekr

0560-161 57


Alva Lindström

fam.hemssekr

0560-162 64


Josefin Kullberg

socialsekr.

0560-162 25


Anna Björklund

socialsekr.

0560-161 46


Natalie Nilsson

socialsekr.

070-215 73 72


Ebba Olsson

socialsekr.

070-688 72 49Ekonomi

Försörjningsstöd (socialbidrag), förmedlingsmedel, våld i nära relationer

Namn

Titel

Tfn

Notering

Louise Westh

handläggare

0560-160 83

Dödsbo

Maja Hallstensson

socialsekr.

070-091 47 29


Rebecka Jönsson

socialsekr.

0560-161 54Missbruk

Namn

Titel

Tfn

Notering

Carola Nilsson

1:e socialsekr.

0560-161 45


Michaela Nilsson

socialsekr.

0560-162 41


Elisabeth Hed

alkohol- och drogterapeut

0560-161 77


Karin L Nilsson

alkohol- och drogterapeut

0560-162 29


Julia Stjärnlöf

socialsekr.

0560-162 05


Öppenvården

Namn

Titel

Tfn

Notering

Elisabeth Hed

alkohol- och drogterapeut

0560-161 77


Karin L Nilsson

alkohol- och drogterapeut

0560-162 29


Lina Wedin Persson

socionom

0560-161 48


Anna Passin

familjebehandlare

070-287 74 53


Familjecentralen

Läs om familjecentralen Torsby och Likenäs.

Namn

Titel

Tfn

Notering

Eva-Lena Ueltzhöfer

socionom, samordnare

070-254 87 56

Faderskap, samarbetssamtal

Linda Wedin Persson

socionom

0560-161 48

Samarbetssamtal

Övrig verksamhet på Björkarna

På Björkarna finns också personal som arbetar med avgifter för vård och omsorg samt ersättning till uppdragstagare.

Öppettider på socialkontoret Björkarna

Här finner du öppettider m.m.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: