Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Slamtömning av enskilt avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Tekniska avdelningen ansvarar för omhändertagande och transport genom entreprenör, Ulvsby Miljö AB.

Behöver du akut slamtömning mellan kl. 16 och kl. 7 samt helgdagar, kontaktar du Ulvsby Miljö AB, tfn 010-455 91 51.

Har du frågor angående din slamtömning så kontaktar du kundtjänst på tfn 0560-160 64.

Enskilt avlopp

En avloppsanläggning på en fastighet som inte är möjlig att ansluta till det kommunala avloppsnätet kallas enskilt avlopp. Hämtning av slam från slamavskiljare, minireningsverk och tömning av slutna tankar ska ske minst en gång per år, enligt ett fastställt körschema. Du blir aviserad cirka två veckor innan när tömning ska ske.

Avfall från enskilda avloppsanläggningar är kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar ska omhändertas genom kommunens försorg.

Har du frågor?

Tekniska avdelningen hanterar dina frågor om omhändertagande och transporter. Miljö- och byggkontoret hanterar dina frågor om anläggning, slamdispens och eget omhändertagande av slam.

Att tänka på inför slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för din anläggning, och för arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam.

Förbered och underlätta så mycket som möjligt för entreprenören. Då går hämtningen säkert, snabbt och smidigt.

För att undvika framkörningsavgift, som debiteras om tömning ej kan utföras, ska anläggningen vara lättåtkomlig och erbjuda god arbetsmiljö. Vägen mellan slamfordonets uppställningsplats och fram till anläggningen ska hållas i sådant skick att slangdragning kan ske utan svårigheter. Vintertid ska vägen inför hämtning röjas från snö och hållas halkfri.

Har du lås på eller säkring på brunnslocket ska du kontrollera att de inte är fastrostade och/eller trasiga.

Har du bom med lås till fastigheten ska du se till att entreprenören har tillgång till nycklar.

Transportväg

Vägen ska vara anpassad för ett fordon på 26 ton och en fri höjd på ca 4 m.

Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut över vägen och skymmer sikten.

Vid återvändsgränd ska det finnas väl tilltagen vändmöjlighet för hämtningsfordonet. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall på grund av olycksfallsrisken.

Det är alltid chauffören som avgör om vägen är farbar eller inte.

Uppställningsplats för slambilen

Platsen ska vara säker för chaufför och övrig trafik så att inte fara uppstår och den ska ligga så nära slamavskiljaren och eventuell fosforfälla som möjligt.

Det är alltid chauffören som avgör uppställningsplats beroende på väderlek m.m.

Arbetsbelastning

För att arbetsbelastningen för chaufförerna ska vara så låg som möjligt är det viktigt att du följer vad som gäller vid slangdragning och för brunnslock.

Slangdragning

Max 25 m på plan mark utan hinder är godkänt. Mer än 25 m kan innebära dyrare tömning.

Godkända brunnslock

 • ska inför tömning vara väl uppmärkta och får ej vara övertäckta
 • betonglock ska vara utan fals undertill och ha en max diameter på 76 cm
 • ha en tjocklek på 4 cm och med 2 fasta draghandtag samt monterat så att underkant hamnar ca. 10 cm ovanför marknivå
 • plast/glasfiberlock bör inte väga mer än 15 kg vid ovanstående storlek
 • locket ska vara säkrat och helt så att inte barn eller djur kan få av det

Dispens för slamtömning

Har du beställt slamtömning av din enskilda avloppsanläggning sker tömningen minst en gång per år. Önskar du förlängt tömningsintervall kan du ansöka om dispens hos miljö- och byggkontoret.

Uppehåll i slamtömning

Om fastigheten är obebodd och inte används under en sammanhängande period av minst 12 månader så kan du ansöka om uppehåll i sophämtning.

Blir du beviljad uppehåll i sophämtning på din fastighet får du också uppehåll i slamtömning.

Tänk på att söka uppehåll i god tid innan nästa tömning, minst två månader. Annars töms brunnen som vanligt.

Fastighetsägare är skyldig att anmäla till kommunen när bostaden/fritidshuset åter tas i bruk eller byter ägare.

Ansökan om uppehåll i sophämtning hittar längst ner på sidan.


Taxa slamtömning 2024

Typ

Pris

Framkörningsavgift*

884 kr

Kubikmeter:

 

0 - 3

1 415 kr

3,1 - 6

1 795 kr

6,1 - 9

2 490 kr

9,1 - 11

3 640 kr

11,1 - 27

4 895 kr

Mer än 27,1

8 895 krTilläggstjänster:


Akut tömning (inom 24 timmar)

3 125 kr

Extra tömning (inom 5 arbetsdagar, måndag-fredag)

1 013 kr

Extra tömning (inom ca 14 arbetsdagar). Entreprenören avgör när.

775 kr

Budad tömning (bestämd dag, förmiddag eller eftermiddag), tillägg per tömning

1 688 kr

Slanglängd med än 25 meter, pris/5 meter

125 kr

Framgrävning av brunnslock, kr/tömning

625 kr

Dubbelbemanning vid tunga brunnslock, kr/styck**

1 250 kr

Återfyllning 0 - 1 kbm kr/gång

300 kr

Återfyllning >1,0 - 2 kbm kr/gång

600 kr

Återfyllning >2,0 - 5 kbm kr/gång

900 kr

Återfyllning >5 kbm kr/gång

1 200 kr

  

Fettavskiljare


Typ


Schemalagd tömning

2 515 kr

Pris/kubikmeter

1 780 kr* Ingår i ordinarie tömningsavgift. Avgiften tas ut om tömning ej kan utföras.

** Debiteras inte vid första tillfället (vikten på locket får inte överstiga 18 kilo). Abonnenten får en skriftlig varning.

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2023-09-25, § 102

Innehållsansvarig: Eva-Lena Kvarnlöf
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: