Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Slam och latrin, slamdispens

Slammet från enskilda avloppsanläggningar är rikt på näring som kan återvinnas på olika sätt. Slam och latrin måste hanteras på rätt sätt för att inte skapa olägenheter och smittspridning. Måste jag slamtömma varje år? Får jag kompostera latrin?

Slamtömning av avloppsbrunnar sköts av Ulvsby Miljö AB, ett företag i Karlstad som är kommunens entreprenör. På deras hemsida hittar du mer information om företaget. Du kan kontakta dem direkt i frågor som rör tömning av din slambrunn.

Ulvsby Miljö AB, tel 010-455 91 50

Dispens för slamtömning

Om fastigheten nyttjas sparsamt kan du ansöka om förlängd tömningsintervall till vartannat i stället för varje år, detta kallas för slamdispens. 

Du söker dispens på särskild blankett eller e-tjänst (den finner du längre ner på denna sida) och kan få ett utökat slamtömningsintervall till vartannat år. För att du ska kunna få en dispens måste följande punkter uppfyllas:

 • Slamavskiljaren ska vara godkänd.
 • Det ska finnas en godkänd rening efter slamavskiljaren.
 • Belastningen på avloppsanläggningen ska vara liten — t.ex. om bostaden eller fritidshuset nyttjas i liten omfattning eller om hushållet består av endast en person.

En miljö- och hälsoskyddsinspektör beslutar om dispensen och sänder sitt beslut till dig och till entreprenören. Innan entreprenören har fått beslutet gäller ordinarie årlig tömning. Dispensen gäller i 10 år.

Avgift för dispens från årlig slamtömning 2024

Enligt kommunens taxa tas en ansökningsavgift ut på 1 387 kronor, som ska täcka kostnaderna för miljö-, bygg- och räddningsnämndens handläggning.


Taxan är fastställd av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2023-11-29 § 132

 

Uppehåll i slamtömning

Om fastigheten är obebodd och inte används så kan du ansöka om uppehåll i sophämtning. Då får du även uppehåll i slamtömning. Vänd dig till tekniska avdelningen, ring 0560-160 00 (kommunväxeln).

Latrin

Om du har ett eget torrdass kan du hantera din latrin själv. Detta genom att kompostera den eller gräva ner den på din egen fastighet på ett sådant sätt så att dricksvattentäkter eller liknande inte påverkas.

För kompostering av latrin krävs en särskild avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande. Du ska anmäla till miljö-, bygg- och räddningsnämnden om du vill kompostera latrin eller gräva ner latrin.

Har du frågor?

Har du frågor om slam och latrin kan du kontakta miljö- och byggkontoret. Kontaktuppgifter finner du under ikonen "Kontakt" längre upp på denna sida.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: