Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bredbandsutbyggnad

Torsby kommun har medverkat i Region Värmlands projekt med samlingsnamnet Bredbandsutbyggnad Värmlands län. I projekten har vi byggt fibernät mellan orter för att skapa möjlighet för fiberföreningar och andra aktörer på marknaden att ansluta företag och hushåll till fiber.

Nyheter

Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Bredbandsutbyggnad Värmlands län har ökat möjligheterna för små och medelstora företag på landsbygden att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Accessnäten ingår inte i projekten

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät har inte ingått i projekten, de planeras och utförs av andra aktörer på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Vi har byggt i etapper

Torsby kommun har varit delaktig i Bredbandsutbyggnad i Värmland med flera projekt, eller etapper som vi också kallar det.

Etapp 1 - projektperiod 4 september 2015 - 1 september 2019

Projektet beviljades förlängning till 2020-03-31. Projektet är nu avslutat.

De sträckor som har byggts i etapp 1 är:

Klaråsen-Långflon, Höljes-Klaråsen, Brattmon-Höljes, Sysslebäck-Långberget, Bjurberget-Kindsjön, Bjurberget-Falltorp, Nyskoga-Bjurberget, Snårberg-Nyskoga, Bastvålen-Lillskogshöjden.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 1. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Etapp 2 - projektperiod 29 februari 2016 - 28 februari 2019

Projektet beviljades förlängning till 2020-02-28. Projektet är nu avslutat.

De sträckor som har byggts i etapp 2 är:

Tjärnberget-Digerberget, Björbysätern-Vägsjöfors, Östmark-Metbäcken, Lekvattnet-Vittjärn, Torsby-Åshagen.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 2. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Etapp 3 - projektperiod 1 juni 2017 - 30 september 2020

Projektet beviljades förlängning till 2021-08-31. Projektet är nu avslutat.

De sträckor som har byggts i etapp 3 är:

Klaråsen-Bastuknappen, Bograngen-Medskogen, Bograngen-Kindsjön, Röjdåfors-Kajklastorp, Rännberg, Råbäcken, Östmark-Röjdåfors, Östmark-Sandsätern, Östmark-Runnsjötorp, Vägsjöfors-Hovfjället, Lekvattnet-Dalgosstorp, Mårbacken-Kittmon, Åshagen-Getingen, Vasserud-Nordantjärn*.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 3. Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

*Sträckan Vasserud-Nordantjärn flyttades till etapp 5.

Etapp 5 - projektperiod 1 juni 2017 - 31 december 2022

(Torsby kommun deltog inte i etapp 4.) Projektet i etapp 5 är nu avslutat.

De sträckor som har byggts i etapp 5 är:

Klaråsen-Aspberget, Bograngen-Järpliden, Höljes-Höljes motorstadion, Mackaretjärn-Bjurberget, Röjdåfors-Svenshöjden, Torsby-Önnerud, Björkhagen-Nordantjärn

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 5. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logga Region Värmaland

Innehållsansvarig: Peter Ljunglöf
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: