Torsby kommun
Torsby kommun

Bredbandsutbyggnad

Torsby kommun medverkar i Region Värmlands projekt med samlingsnamnet Bredbandsutbyggnad Värmlands län. I projekten bygger vi fibernät mellan orter för att skapa möjlighet för fiberföreningar och andra aktörer på marknaden att ansluta företag och hushåll till fiber.

Nyheter

Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag på landsbygden att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Accessnäten ingår inte i projekten

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projekten, de planeras och utförs av fiberföreningar och andra aktörer på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Vi bygger i etapper

Torsby kommun är delaktig i Bredbandsutbyggnad i Värmland med flera projekt, eller etapper som vi också kallar det.

Etapp 1 - projektperiod 4 september 2015 - 1 september 2019

De sträckor som ska byggas i etapp 1 är:

Klaråsen-Långflon, Höljes-Klaråsen, Brattmon-Höljes, Sysslebäck-Långberget, Bjurberget-Kindsjön, Bjurberget-Falltorp, Nyskoga-Bjurberget, Snårberg-Nyskoga, Bastvålen-Lillskogshöjden.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 1.PDF

Etapp 2 - projektperiod 29 februari 2016 - 28 februari 2020

De sträckor som ska byggas i etapp 2 är:

Tjärnberget-Digerberget, Björbysätern-Vägsjöfors, Östmark-Metbäcken, Lekvattnet-Vittjärn, Torsby-Åshagen.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 2.PDF

Etapp 3 - projektperiod 1 juni 2017 - 30 september 2020

De sträckor som ska byggas i etapp 3 är:

Klaråsen-Bastuknappen, Bograngen-Medskogen, Bograngen-Kindsjön, Röjdåfors-Kajklastorp, Rännberg-Råbäcken, Östmark-Röjdåfors, Östmark-Sandsätern, Östmark-Runnsjötorp, Vägsjöfors-Hovfjället, Lekvattnet-Dalgosstorp, Mårbacken-Kittmon, Åshagen-Getingen, Vasserud-Nordantjärn.

Här kan du se på kartan vilka sträckor som är med i etapp 3.PDF

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logga Region Värmaland
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

  • Cecilia Sjödén
  • administrativ chef
  • Tfn: 0560-160 03
  • Mobil: 073-271 21 97
  • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen