Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Algblomning

Vid säsong för algblomning gör Torsby kommun i samband med ordinarie provtagningarna av vattnet vid kommunala badplatser också en visuell besiktning för att kontrollera förekomsten av algblomning.

Badvattenprover syns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida "Badplatsen"

Om det är algblomning, så syns det på hemsidan "Badplatsen".

I slutet av juni tas de första badproverna och resultatet av dessa rapporteras in till Havs- och vattenmyndighetens hemsida "Badplatsen”. Här kan du under hela sommaren se resultatet från de senaste proverna, t.ex. om algblomning eller liknande har konstaterats. Det går också bra att kontakta miljö- och byggkontoret via växeln 0560-160 00.

Om algblomning

Blommande alger förekommer i första hand under juli och augusti, när vattnet värmts upp till +15º C eller mer. Då kan en massiv tillväxt av planktonalger ske i näringsrikt vatten och detta är själva algblomningen. Detta kan inträffa även i områden som inte är påverkade av lokala utsläpp och är ett fullt naturligt fenomen.

Skyddade vikar och strandområden med vassruggar är exempel på ställen där algblomning lättare uppstår.

Är det giftigt?

Det går inte att avgöra genom att bara titta på vattnet huruvida en algblomning är giftig och kan ge upphov till hudirritationer eller andra besvär.

Bara ett gifttest kan ge ett bra svar på om algerna är skadliga eller inte.

Sök därför hellre upp badställen vid mer öppna stränder med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning, om du vill bada.

Välj helst, om det är möjligt, sådana platser där blomning överhuvud taget inte förekommit nyligen.

Miljö- och byggkontorets personal tar i princip aldrig prov på algblomningar, då de ofta uppkommer hastigt för att sedan snabbt brytas upp och försvinna igen.

Följ istället råden nedan, när du misstänker att du upptäckt en större algblomning.

Några råd vid algblomning

 • Meddela alltid kommunens miljö- och byggkontor när du upptäcker mycket kraftiga algblomningar, så kan vi gå ut med information om förekomsten via våra kanaler. (Miljö- och byggkontoret når du via Torsby kommuns växel på tfn 0560-160 00.)
 • Undvik alltid badande eller onödig kontakt med vatten, när vattnet visar tydliga tecken på algblomning.

  Tecknen är att vattnet inte längre är klart som det brukar, täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktigt hinna eller är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
 • Har du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
 • Läkare bör kontaktas om barn eller vuxna visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.

  Symptom för människa är hudirritation eller ögonbesvär, mag/tarmproblem med illamående, kräkningar och diarré. Symtomen kommer inom några timmar (högst 12 timmar) och varar i cirka 1-2 dygn.
 • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Kokning förstör inte gifterna!
 • Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning!
  Både barn och husdjur är högriskgrupper. Det gäller speciellt husdjuren (som exempelvis hundar, får, kor och hästar).
 • Misstänker du att ditt husdjur fått i sig algtoxin, kontakta då snarast veterinär!

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: