Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder som vidtas för att få en god levnadsmiljö.

Ren luft, rent vatten, bra och säkra bostäder är några viktiga förutsättningar för en god levnadsmiljö.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Torsby kommun har tagit fram lokala hälsoskyddsföreskrifter. Dessa handlar bland annat om att du inom detaljplanelagt område måste söka tillstånd för att få ha vissa djur eller att du inte får låta bilen gå på tomgångskörning längre än en minut.

Du kan läsa eller ladda ner bestämmelserna här.

Olägenhet för människors hälsa

Miljö- och byggkontoret handlägger ärenden där någon upplever något som störande. Störningen måste vara en risk för någons hälsa för att lagstiftningen ska vara tillämplig.

Olägenheter i boendemiljö

Miljö- och byggkontoret handlägger bostadsklagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan handla om störningar från vedeldning, nedskräpning, skadedjur eller buller från till exempel fläktar. Det kan också vara klagomål på fukt, mögel, dålig ventilation i lägenheter eller andra inomhusmiljöfrågor.

Innan du kontaktar miljö- och byggkontoret

Om du upplever en störning bör du först kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Om störningen fortsätter kan du kontakta miljö- och byggkontoret. Det är fastighetsägarens/verksamhetsutövarens skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Om du vill kontakta miljö och byggkontoret. Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: