Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Thomas Olsson
 • Miljötekniker
 • Tfn:
 • Mobil: +46706895699
 • E-post: thomas.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Insamling av matavfall

Torsby kommun startade matavfallsinsamling i mars 2023. Samtliga hushåll och företag erbjöds då att vara med och fick ett startpaket och håller på med matavfallssortering. Från och med 1 januari 2024 är det lag på att alla hushåll och företag inom EU ska matavfallssortera (t.ex. antingen i bruna tunnan eller genom kompostering.)

Två män står vid två soptunnor

På bilden ser du en vanlig soptunna (den gröna till vänster) och ett kärl för matavfallsinsamling (den bruna till höger.) Ovanpå den bruna tunnan ser du en brun papperspåse som man lägger ner sitt matavfall i. Papperspåsen är placerad i en hållare som du använder till dina papperspåsar. Både papperspåsar och hållaren får du gratis av kommunen.

Det som i första hand ska arbeta med matavfall är från vänster Thomas Olsson och Lars Eriksson.

Varje hushåll och verksamhet får ett startpaket

Startpaketet innehåller detta:

 • En grön ventilerad matavfallbehållare att ha t.ex. i ditt kök.
 • En bunt med bruna papperspåsar avsedda för matavfall (cirka 80 stycken). Villor får två buntar.
 • En slaskskrapa.
 • En informationsfolder.

Är det en stor verksamhet det handlar om kan du få flera startpaket.

Är det en restaurang eller motsvarande, så finns även ett större svart kärl att välja på.

Startpaketet och påsarna ingår i ditt abonnemang och kostar inget extra. Hyr du lägenhet eller bor i bostadsrätt ingår det i fastighetsägaren/föreningens abonnemang.

Var hämtar jag fler bruna papperspåsar?

Hämta på de tre återvinningscentralerna

När de bruna papperspåsarna tar slut, kan du hämta fler på återvinningscentralerna (finns i Torsby, Stöllet och Sysslebäck). Du finner adressen dit och deras öppettider på www.torsby.se/avc.

Hämta på de sexton återvinningsstationerna

Du kan också hämta papperspåsar i speciella väggskåp för matavfallspåsar på alla återvinningsstationer runt om i kommunen (utom i Torsby tätort vid Toria och Pekås, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen). Du finner adressen till återvinningsstationerna på www.torsby.se/avs.

Längre ner på denna sidan ser du en bild på en sådan väggskåp.

Hämta på det ställe som hyresvärden/styrelsen anvisat

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kan hämta dina papperspåsar på det ställe där du brukar lämna dina sopor, och nu också matavfall (soprum eller liknande), eller på det ställe som hyresvärden / styrelsen anvisat.

Vad är det som ska läggas i matavfallspåsen?

Rester från köket; grönsaksskal, fruktskal, kaffesump, matrester som du inte kan ta tillvara osv.

Hur gör jag när jag matavfallssorterar?

 1. Inne i bostaden lägger du ditt matavfall i den bruna papperspåsen som är avsedd för matavfall.
 2. Fyll inte påsen mer än cirka 2/3, då blir det lätt att försluta den.
 3. Sedan lägger du den fyllda påsen i det bruna sopkärlet som finns på samma ställe som din vanliga soptunna finns.

Fastighetsägare får en brun tunna för matavfall

Fastighetsägaren som har veckohämtning eller 14-dagars hämtning får automatiskt en brun tunna för matavfall, den ingår i deras abonnemang. Den ställer han/hon på samma ställe som de gröna tunnorna för restavfall står.

Är det en hyresfastighet med många lägenheter, eller en stor verksamhet, kan det behövas fler tunnor. Fastighetsägaren får så många tunnor som hen behöver, det ingår i abonnemanget. I samband med att NordRen och tekniska avdelningen är runt och ställer ut bruna tunnor, tala då med personalen så du får rätt antal tunnor. Annars kan du ringa till tfn 0560-162 31 eller sända e-post till avc.torsby@torsby.se och meddela hur många tunnor du behöver till din fastighet.

Vill du dela matavfallstunna med en granne?

Om du tycker att du har ganska lite matavfall, så kan du dela matavfallstunna med en granne. Kom då överens med den grannen om att ni vill dela tunna, och meddela oss på tekniska avdelningen om detta via brev eller e-post. Se adressen här nedan.

Avgiften för ditt abonnemang blir dock detsamma som om du har egen tunna.

Du som idag har månadshämtning kan byta komposteringen mot matavfallsinsamling (brun tunna) om du vill

Om du vill det, så skriv då ett brev eller e-post till tekniska avdelningen och anmäl att du vill byta. Ange också ditt namn, adress och abonnentnummer.

Adressera brevet till:

Torsby kommun
114. Återvinningscentralen
685 80 Torsby

eller sänd e-post till avc.torsby@torsby.se

Då kommer du att få en brun tunna med startpaket utkört till dig.

Ditt matavfall kommer att hämtas var 14:e dag, medan ditt restavfall hämtas som tidigare en gång per månad.

Det blir samma avgift för dig som har månadshämtning med kompostering som för dig med matavfallsinsamling med brun tunna.

Vill du fortsätta att ha månadshämtning med kompostering?

Då behöver du inte göra något, utan fortsätter med din kompostering. Du får ingen brun tunna utkörd till dig.

Samma sopbil hämtar matavfall och sopor

De bruna soptunnorna töms regelbundet av sopbilen som har två fack i bilen; ett för det vanliga avfallet och ett mindre fack för matavfallet. Det är samma sopbil som kommer idag och hämtar avfallet.

Tidtabellen kan bli något ändrad jämfört med idag.

Matavfallet som samlas in transporteras sedan till Sunne där det samlastas och körs vidare till Karlskoga där det sedan ska behandlas genom rötning.

Det blir genom det biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel till fordon och biogödsel till gödsel på åkrarna. Alla värmlandskommuner skickar sitt matavfall till samma anläggning.

Läs om biogas på Karlskoga Energis hemsida

Lagkrav bakom matavfallsinsamlingen

Det finns ett lagkrav som säger att kommunen ska tillhandahålla ett system där man samlar in matavfall separat från soporna. Detta avfall ska sedan transporteras och behandlas separat. Lagen säger också att alla hushåll och företag ska sortera ut sitt matavfall från soporna. Det kan t.ex. antingen vara genom att slänga matavfallet i den bruna tunnan, eller kompostera matavfallet.

Lagkravet gäller från och med 1 januari 2024.

Du får mer information

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om matavfallet liksom annat avfall som uppkommer i kommunen. I Torsby kommun är det tekniska avdelningen som ansvarar för detta. Själva insamlingen utförs av företaget NordRen.

Det är samma fordon som idag hämtar soporna som kommer att hämta matavfallet också.

Du kommer att få information i god tid innan vi kommer till ditt område.

Vad kostar sophämtningen?

Hämtningen av matavfall ingår i sopabonnemanget och kostar alltså inget extra. Den bruna tunnan och startpaketet och de bruna påsarna kostar heller inget extra.

Här kan du läsa om sopabonnemang och taxorna.

Du kan hämta bruna papperspåsar för matavfall

Så här ser väggskåpet ut där det finns bruna påsar för matavfall i.

Skåp finns på 14 av 16 av våra återvinningsstationer.

Än finns de inte på Toria och Pekås i Torsby tätort eller på Branäs.

Här finns listan över alla återvinningsstationerna.

Grått plåtskåp uppsatt på ett staket

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: